INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Bosnalijek ostvario rekordnih 107 miliona KM prihoda na inostranim tržištima

Najveća bh. farmaceutska kompanija Bosnalijek u 2017. godini bilježi dobre poslovne rezultate, što potvrđuje ostvareni prihod od prodaje u iznosu od 153 miliona KM, odnosno 13 posto više ili 17 miliona KM od ostvarenog prihoda u 2016. godini. Dobit prije oporezivanja iznosila je 13 miliona KM i to je za 12 posto više od dobiti ostvarene u 2016. godini.


Bosnalijek ostvario rekordnih 107 miliona KM prihoda na inostranim tržištima
Uz podatak da je na inostranim tržištima 2017. godine ostvareno rekordnih 107 miliona KM, odnosno 70 posto ukupnog prihoda Bosnalijeka, direktora Društva Nedima Uzunovića posebno raduje podatak da kompanija nastavlja sa jačanjem pozicije tržišnog lidera u BiH, uz realizirani rast prihoda od prodaje od sedam posto. 

To je potvrda da bh. građani sve više cijene i vjeruju u domaće farmaceutske proizvode. Svi spomenuti pokazatelji su itekako ohrabrujući zbog ambicioznih investicijskih planova u narednom periodu", istaknuo je za medije direktor Uzunović i dodao:

Raduju nas ovi podaci koji dolaze kao potvrda našeg predanog rada što je dokaz da se ograničenja koja nam okruženje nameće mogu prevazići ako ih prihvatimo kao izazove. Izuzetno smo motivirani da nastavimo istim putem, slijedeći savremene trendove u farmaceutskoj industriji i potrebe pacijenata. Kontinuirano ulažemo u širenje portfolija i certificiranje kvalitete naših proizvoda, kako bi Bosnalijek i njegovi proizvodi stekli afirmaciju na svjetskom tržištu lijekova."

Bosnalijek je u 2017. godini uspješno okončao značajne projekte započete ranijih godina, prije svega projekat izgradnje novog objekta Kontrole kvalitete u kojoj su osigurani optimalni uslovi i vrhunska laboratorijska oprema, usklađena sa najnovijim tehnološkim dostignućima u farmaceutskoj industriji. Podsjećamo, u drugoj polovini prošle godine Bosnalijek je preuzeo udio u domaćoj kompaniji Pharmamed d.o.o, što je poticaj za daljnji razvoj ukupne farmaceutske industrije u BiH. 


mart 11. 2018
Ranije objavljeno
Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane Redovne godišnje skupšti ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2019. go ... Odluka o rasporedu dobiti i isplati dividende za 2019. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2020. godinu Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Odluka o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članov ... Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata Odluku o izboru članova Odbora za reviziju Odluka o izboru radnih tijela Skupštine

oktobar 20. 2020 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%