home

 
 

Jukićeva 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

tel. +387(0)33 254 400
fax. +387(0)33 814 253

info@bosnalijek.ba
www.bosnalijek.ba

• PRVI KONGRES O DEBLJINI BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
13.-14. novembar 2015., Hotel Tuzla, Tuzla
Organizator: Udruženje „Društvo za debljinu" u Bosni i Hercegovini
Pokrovitelji: Federalno ministarstvo zdravstva, Vlada Tuzlanskog kantona, Grad Tuzla
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora

• II KONGRES DJEČIJE HIRURGIJE BIH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
19. i 20. 11. 2015., Hotel Bosnia, Sarajevo

Organizatori: Udruženje dječijih hirurga Bosne i Hercegovine, Univerzitetski klinički centar Sarajevo, Klinika za dječiju hirurgiju UKCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Suorganizator Kongresa je Pedijatrijski edukativni centar Sarajevo – PESC.
Pokrovitelji: Akademija nauka i umjetnosti BiH, Univerzitetski klinički centar Sarajevo
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od srebrnih sponzor

• U okviru obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja održat će se stručno predavanje na temu "Dostojanstvo u mentalnom zdravlju”. Sponzor stručnog predavanja je Bosnalijek d.d.
Stručno predavanje "Dostojanstvo u mentalnom zdravlju” će se održati u Centru za kardiopulmonalnu reanimaciju JZNU DZ "Dr. Mustafa Šehović” Tuzla.
Datum i vrijeme: četvrtak, 8. oktobra u 13:00 h
Teme i predavači:
1. "Dostojanstvo u mentalnom zdravlju”, dr. sc. Aida Šehanović;
2. "Inkluzivni pristup u Centru za mentalno zdravlje”, Samija Altumbabić, dipl. soc. radnik i
3. „Značaj Dipresana® u primarnoj zdravstvenoj zaštiti", dr. Edina Teskeredžić

• 5. KONGRES GASTROENTEROLOGA I HEPATOLOGA BIH S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
11.-14.6.2015., Hotel Mepas, Mostar

Organizator: Asocijacija gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine
Kompanija Bosnalijek d.d. je srebrni sponzor.
U okviru kongresa, u subotu 13.6.2015., termin 13:05-13:25 h, biće održan Bosnalijekov Satelit simpozij – tema "Uloga Enterofuryla u eradikaciji Helicobacter pylori", predavač: prof. dr. Leonid Lazebnik, šef Odjela za terapiju, prevenciju i gerijatriju Moskovskog državnog univerziteta za medicinu i prevenciju.

• DVANAESTA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA „Suvremena psihofarmakoterapija: temelj liječenja osoba s duševnim smetnjama"
6. juni/lipanj 2015., Hotel „ERO" Mostar, u 9:00 sati Organizatori: Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Katedra za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u suradnji s Udrugom psihijatara u BiH i Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije. Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

• 4. KONGRES OTORINOLARINGOLOGA I CERVIKOFACIJALNIH HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
21.-23. maj 2015., Garden City – Hotel & Resort – Konjic

Organizator: Udruženje otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga
Federacije Bosne i Hercegovine
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora
Satelitski simpozij u organizaciji Bosnalijeka: petak, 22. maj, 10:50 -11:20 h, predavanje: „Farmakološki aspekt lizozima u sastavu novog jedinstvenog
oralnog antiseptika", predavač: doc. dr. sc. med. Jasmina Krehić.

• III KONGRES FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM "FARMACIJA ZASNOVANA NA DOKAZIMA”
14.-17. maj 2015., Sarajevo, Kongresni centar Terme Ilidža

Organizatori: Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine,
Farmaceutsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine, Farmaceutsko društvo Republike Srpske
Kompanija Bosnalijek d.d. je generalni sponzor.
Satelitski simpoziji u organizaciji Bosnalijeka:
petak, 15. maj, 11:15-11:45 h, Dvorana I, tema „Brza pomoć uznemirenom stomaku",
Predavanje: „Enterofuryl Stop® - Zaustavite proljev, prije nego on zaustavi Vas”, predavač: doc. dr. Lejla Čalkić, spec. infektolog
Predavanje: "Uloga farmaceuta u samopomoći kod akutne dijareje infektivnog porijekla”, predavač: dr. sci. Azra Bajraktarević, spec. klin. farm.
subota, 16. maj, 11:15-11:45 h, Dvorana I, tema „Svom snagom u borbu protiv slobodnih radikala!",
Predavanje: „Altioks® – Najjača prirodna pomoć u borbi protiv slobodnih radikala”, predavač: doc. dr. Azra Bureković, spec. endokrinolog-dijabetolog
Predavanje: " Uloga farmaceuta u samomedikaciji antioksidantima”, predavač: dr. sci. Azra Bajraktarević, spec. klin. farm

• V FORUM PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE
14.-16. maj 2015., Sarajevo, Hotel Hollywood
Organizator: Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Federacije Bosne i Hercegovine
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

REMEDIUM MEĐUNARODNI SAJAM MEDICINE
6.-8. maj 2015., Tuzla, Hotel Tuzla

Organizator: Freestyle d.o.o.
Suorganizatori: Ljekarska/Liječnička Komora TK i Univerzitetski klinički centar Tuzla
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora i izlagača na sajmu.


SIMPOZIJ PRVI MAJSKI ALERGOLOŠKI DANI
5. maj 2015., Kongresna sala – Dramar centra u Tuzli
Organizatori: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla – Klinika za plućne bolesti i Ljekarska Komora Tuzlanskog kantona
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.


• DEVETI SIMPOZIJ IZ BIOLOŠKE PSIHIJATRIJE/PSIHOFARMAKOLOGIJE
”Terapijska rezistencija u psihijatriji”
24.-25. april/travanj, Konjic, Garden City Hotel
Organizatori: Udruženje za biološku psihijatrijsku – psihofarmakologiju u F BiH,
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

• STRUČNA PREDAVANJA
Organizator: Kompanija Bosnalijek d.d. u saradnji sa Komorom doktora medicine Republike Srpske
• četvrtak, 2.4.2015., u 18 h, Doboj, Hotel Integra
Teme, predavači: "Epilepsija”, prof. dr. Duško Račić; "Savremena terapija u liječenju epilepsije – Exmal”, mr. sci. med. Siniša Đuričić
• srijeda, 8.4.2015., u 18 h, Bijeljina, Etno selo Stanišić
Teme, predavači: "Epilepsija”, prof.dr. Duško Račić; "Savremeni pristup liječenju epilepsija”, dr. Aleksandar Jovičić
• utorak, 14.4.2015., u 18 h, Trebinje, Hotel Leotar
Teme, predavači: "Epilepsija”, prof. dr. Duško Račić; "Savremeni pristup liječenju epilepsije”, dr. Sonja Radović
• četvrtak, 16.4.2015., u 19 h, Prijedor, Hotel Prijedor
Teme, predavači: "Epilepsija”, prof. dr. Duško Račić; "Savremena terapija u liječenju epilepsije – Exmal”, dr. Goran Bjelica
Predavanja će biti bodovana u skladu sa pravilnikom Komore doktora medicine Republike Srpske.

• STRUČNA PREDAVANJA
Primarna PCI u tretmanu STEMI
15.04.2015., Tuzla, mala sala Hotela Tuzla, u 17 h
Organizator: Kompanija Bosnalijek d.d. u saradnji sa Klinikom za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla.
Teme:
„Primarna PCI – najefikasniji vid tretmana STEMI",
Doc. dr. med. sc. Elmir Jahić, subspecijalista kardiolog
„Rezultati i iskustva Klinike za KVB UKC Tuzla u tretmanu STEMI putem PPCI",
Prim. dr. Saša Lukić, subspecijalista kardiolog
„Dvojna antiagregaciona terapija u PPCI",
Doc. dr. med. sc. Ramiz Hajrić, subspecijalista kardiolog
„Transradijalni pristup u PPCI",
Doc. dr. med. sc. Mugdim Bajrić, subspecijalista kardiolog

DEVETI TUZLANSKI NEUROLOŠKI SUSRETI
"Nemotorni simptomi nakon moždanog udara”
25. april 2015., Tuzla, Dramar centar
Pokrovitelj: Akademija medicinskih nauka Bosne i Hercegovine
Organizatori: Klinika za neurologiju UKC Tuzla i Udruženje neurologa Tuzlanskog kantona
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od generalnih sponzora.


• IV KONGRES NEFROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
22.-25. april 2015., Sarajevo, Spa Hotel Terme – Ilidža
Organizator: Udruženje ljekara za nefrologiju dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

14. PEDIJATRIJSKI DANI REPUBLIKE SRPSKE
24.-26. april 2015., Teslić, Banja Vrućica – Hotel Kardial
Organizator: Udruženje pedijatara Republike Srpske
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.
25. april 2015., 10:40-11:00 predavanje Bosnalijek:
„Farmakološki aspekti primjene Enterofuryla", predavač doc. dr. Lana Nežić, Medicinski fakultet Banja Luka


33. STRUČNI SASTANAK UDRUŽENJA KARDIOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
11.04.2015., Zenica, Hotel "Zenica”

Tema: "Ateroskleroza od prevencije do tretmana”
Organizatori: Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini i Radna grupa za aterosklerozu UK u BiH, u Saradnji sa Kantonalnom bolnicom Zenica
Kompanija Bosnalijek d.d. je srebrni sponzor.
Satelit simpozij Bosnalijeka, 11:20-11:35 h, tema "Značaj kliničke farmakologije u prevenciji i terapiji ateroskleroze”,
predavač dr. spec. Meliha Mehić, klinički farmakolog.


• IV KONGRES STOMATOLOGA FEDERACIJE BiH
• VIII INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM IZ OPĆE STOMATOLOGIJE
27.-29. mart 2015., Aquareumal Fojnica
Organizator: Udruženje stomatologa F BiH
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.
11. Gastro konferencija,19.- 20.03.2015. godine
Bosnalijek Generalni sponzor.
PROGRAM
- 19.03.2015. – ceremonija svečanog otvaranja u 10:00 h
- 19.03.2015. – Satelit simpozij – Bosnalijek 12:30 h – 13:30 h
- 20.03.2015. – ceremonija svečanog zatvaranja u 14:00 h
Mjesto održavanja – DOM MLADIH – Centar Skenderija Sarajevo
Detaljnije informacije možeš pogledati na www.gastrosa.ba

• PRVI INTERNACIONALNI KONGRES STUDENATA MEDICINE – SaMED 2015.

29. 01. - 1.02.2015., Sarajevo, Hotel Saray
Organizator: Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu
Pokrovitelj: Medicinski fakultet u Sarajevu
Kompanija Bosnalijek d.d. je zlatni sponzor.
30.01.2015., u terminu 12:30-13:00, stručno predavanje kompanije Bosnalijek d.d.,
tema "Farmakološki aspekt lizozima u sastavu novog jedinstvenog oralnog antiseptika”,
predavač dr. Anela Šehić-Lihovac , str. sar. za med. podršku, Bosnalijek d.d. – Regija BiH

• OSMI TUZLANSKI NEUROLOŠKI SUSRETI
12. i 13. decembra 2014., Tuzla, Hotel Tuzla
Pokrovitelj: Akademija medicinskih nauka Bosne i Hercegovine
Organizatori: Klinika za neurologiju UKC Tuzla, Udruženje neurologa Tuzlanskog kantona
Generalni sponzor: Bosnalijek d.d.

SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE F BIH "KAKO PROMIJENITI ULOGU MAGISTRA FARMACIJE?”
22.-23.11.2014., Zenica, Hotel Zenica
Organizatori: Komora magistara farmacije Federacije BiH i Farmaceutsko društvo Federacije BiH; Kompanija Bosnalijek d.d. je generalni sponzor.
Prvog dana simpozija biće održan i satelit simpozij kompanije Bosnalijek d.d., sa prezentacijom nove jedinstvene formulacije Bosnalijekovog oralnog antiseptika
Lysobact Spray®. Teme:
-„Lizozim enzim budućnosti sa farmakološkog aspekta", predavač doc. dr. sc. med. Jasmina Krehić
-"Lysobact Spray® – nova jedinstvena formulacija u svijetu oralnih antiseptika”, predavač dr. spec. Meliha Mehić, klinički farmakolog

• STRUČNA PREDAVANJA
Organizator: Bosnalijek d.d. u suradnji sa Liječničkom i Farmaceutskom komorom Hercegbosanske županije
Mjesto održavanja: Livno, Hotel "Dinara”
Termin: srijeda, 29. listopad/oktobar 2014. god., u 18:00 h
Teme: „Uloga EXMAL® tbl u liječenju epilepsije", predavač prof. dr. Enra Suljić
„Pravilan izbor SSRI u liječenju depresivnih poremećaja sa komorbiditetom",
predavač doc. dr. Alma Džubur Kulenović
Moderator predavanja: prim. dr. Ivan Cikojević
Predavanja će biti bodovana u skladu sa pravilnikom Liječničke i Farmaceutske komore Hercegbosanske županije.

• VI KONGRES FARMACEUTA SRBIJE sa međunarodnim učešćem
15.-19. oktobar 2014., Beograd, hotel Crowne Plaza
Organizator: Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS)
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.
17. oktobar 2014., hotel Crowne Plaza, Sala Atlantic, termin: 13:00-13:45 h,
Satelitski simpozijum Bosnalijeka pod nazivom "Kvalitetnom farmaceutskom uslugom do povjerenja pacijenta”,
teme: "Uloga Enterofuryl-a u lečenju akutnog dijarealnog sindroma”, predavač Branko Brmbolić (Klinika za infektivne bolesti KCS);
"Rhinostop – kombinovani preparat u lečenju prehlade i gripa”, predavač Jovica Milovanović (Klinika za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju KCS)

II NEUROLOŠKI SUSRETI
16. oktobar 2014., u 14:00 h, Poliklinika Sunce – Agram, u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva br. 20
Tema: "Starija životna dob i neurološki poremećaji”
Organizatori: Poliklinika Sunce – Agram i Neurološka klinika Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo
Kompanija Bosnalijek d.d. je sponzor.


• KONFERENCIJA IX DANI PORODIČNE MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
sa međunarodnim učešćem, 10.-11. oktobar 2014., Teslić, Hotel Kardial
Organizator: Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

• OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA MENTALNOG ZDRAVLJA
9. oktobar 2014., u 13:30 h, Edukativni centar Porodične medicine JZNU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović” Tuzla
Organizator: Centar za mentalno zdravlje JZNU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović” Tuzla
Kompanija Bosnalijek d.d. je glavni pokrovitelj.

• XV SIMPOZIJUM FARMACEUTA I BIOHEMIČARA REPUBLIKE SRPSKE
3. i 4. oktobar 2014., Banja Vrućica, Hotel Kardial
Organizator: Farmaceutsko društvo Republike Srpske
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

BOSNALIJEK U AKCIJI OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA SRCA,
29.09.2014., Sarajevo, Trg oslobođenja - Alija Izetbegović, u terminu 12:00-15:00 h
29.09.2014., Tuzla, Tržni centar Omega (lokacija na platou ispred TC-a), u terminu 12:00-15:00 h.
1.10.2014., Bratunac, trg u centru grada, u terminu 12:00-15:00h.


• STRUČNA PREDAVANJA
Organizator: Bosnalijek d.d. u saradnji sa Ljekarskom komorom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Mjesto održavanja : Goražde, Hotel Behar
Termin: utorak, 30. Septembar 2014. god., u 19 h
Teme:
„Uloga EXMAL® tbl u liječenju epilepsije",
predavač prof. dr. Enra Suljić
„Pravilan izbor SSRI u liječenju depresivnih poremećaja sa komorbiditetom",
predavač dr. Haris Mašnić
Predavanja će biti bodovana u skladu sa pravilnikom Ljekarske komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

• STRUČNA PREDAVANJA
Organizator: Bosnalijek d.d.
Mjesto održavanja: Dom zdravlja Donji Vakuf - Sala za edukacije
Termin: ponedjeljak, 29. septembar 2014. godine, u 14,30 h
Teme:
"Antihipertenzivna terapija – uloga Bosnalijeka”, predavač prim. dr. Nedžad Hadžić, Kantonalna bolnica Travnik
„Uloga EXMAL®-a i DIPRESAN®-a u svakodnevnoj praksi ljekara primarne zdravstvene zaštite", predavač mr. sc. dr. Salih Terzić, Opća bolnica Bugojno
Predavanja će biti organizovana povodom obilježavanja "Svjetskog dana srca”.

• DRUGI SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE KANTONA SARAJEVO, sa međunarodnim sudjelovanjem, 27. i 28.09.2014., Sarajevo, Hotel Europe

Naziv simpozija: "Zakonska regulativa koja determinira apotekarsku djelatnost u Bosni i Hercegovini”
Organizator: Komora magistara farmacije Kantona Sarajevo
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.
U okviru simpozija biće održano i predavanje na temu "Domaći proizvod, vrhunska tehnologija = benefiti za bh. ekonomiju”, ispred organizatora predavač će biti Džejna Osmanhodžić, dipl. oec., Bosnalijek d.d.

DRUGI BALKANSKI RADIOLOŠKI KONGRES U REPUBLICI SRPSKOJ sa međunarodnim učešćem, 26.-28.09.2014., Jahorina, Hotel Termag

Organizator: Udruženje strukovnih medicinskih radiologa i diplomiranih inžinjera medicinske radiologije RS
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.


• V KONGRES FIZIJATARA BiH sa međunarodnim učešćem, 25.-28.09.2014., Sarajevo, Spa Hotel Terme – Ilidža

Organizator: Udruženje fizijatara F BiH
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

• III KONGRES AGPFMSEE, 18.-21.09.2014., Sarajevo, Hotel Hollywood
Organizatori: Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine F BiH i Udruženje opće/porodične medicine jugoistočne Evrope
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od partnera.

• I EURO-AZIJSKI MELANOMA KONGRES, 18.-21.09.2014., Sarajevo, Hotel Bristol
Organizatori: Udruženje za prevenciju i borbu protiv raka kože "Melanoma u BiH” i Euromelanoma B&H & Turkey
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

• XI SIMPOZIJUM MAGISTARA FARMACIJE I MEDICINSKE BIOHEMIJE RS
23.-25. maj 2014., Teslić, ZTC Banja Vrućica
Tema Simpozijuma " Anksioznost i depresija "
Organizator: Farmaceutska komora Republike Srpske
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

• PRVI SIMPOZIJ INFEKTOLOGA BIH I HRVATSKE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
29.-31. maj 2014., Tuzla, hotel Tuzla
Organizatori: Hrvatsko društvo za infektivne bolesti i Asocijacija infektologa BiH
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

• IV FORUM PORODIČNE MEDICINE
30.-31. maj 2014., Sarajevo, Općina Novi Grad (prvi dan), hotel Bristol (drugi dan)
Organizator: Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH, Podružnica Kanton Sarajevo. Suorganizator: Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Pokrovitelj: Općina Novi Grad Sarajevo
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.
Satelit simpozij Bosnalijeka na temu "Preporuke za prehranu kod najčešćih gastrointestinalnih oboljenja”,
predavač dr. spec. Meliha Mehić, klin. farmakolog, korporativni medicinski savjetnik Bosnalijeka

• XIV INTERNACIONALNA LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA
30.-31. maj 2014., Sarajevo, KCUS – Amfiteatri
Organizator: Pedijatrijska klinika KCUS
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM "NOVI IZAZOVI ZA FARMACEUTA”
31. maj -1. juni 2014., Konjic, Garden City Hotel
Organizatori: Komora magistara farmacije F BiH i Farmaceutsko društvo F BiH Kompanija Bosnalijek d.d. je Generalni sponzor.
Satelitski simpozij – Bosnalijek, 31. maj 2014., 11:00-11:30
"Prednosti i nedostaci različitih farmaceutskih formi ASK”, dr. M. Mehić, spec. klin. farmak.


• OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA DOKTORA PORODIČNE MEDICINE
16.05.2014., Bijeljina - Etno selo Stanišić, salon Volga termin 16-19 h
Organizatori: Udruženje doktora porodične medicine RS u saradnji sa Domom zdravlja Bijeljina.
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

• TRENING KURSEVI EVROPSKOG UDRUŽENJA DJEČIJIH NEUROLOGA
19.-22. maj 2014., Sarajevo, hotel Grand
Organizator: Udruženje/Udruga dječijih neurologa u Bosni I Hercegovini
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

• XX SIMPOZIJUM – STRUČNI SASTANAK OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
23.-24. maj 2014., Bijeljina, Etno selo Stanišić
Organizator: Uduženje otorinolaringologa Republike Srpske
Kompanija Bosnalijek je jedan od sponzora.

SEDMI TUZLANSKI NEUROLOŠKI SUSRETI
10. maj 2014., Tuzla, Dramar centar
Pokrovitelj: Akademija medicinskih nauka BiH
Organizatori: Klinika za neurologiju UKC Tuzla,
Udruženje neurologa Tuzlanskog kantona
Generalni sponzor: Bosnalijek d.d
.

• STRUČNA PREDAVANJA
Srijeda, 16. april 2014. godine, u 19:00 sati, UNITIC - Sarajevo
Organizator: Bosnalijek d.d. u saradnji sa Ljekarskom komorom Kantona Sarajevo i Komorom magistara farmacije FBiH.
Teme: „Pravilan izbor SSRI u liječenju depresivnih poremećaja sa komorbiditetom", predavač: prof. dr. Abdulah Kučukalić i
„Specifičnosti profila SSRI", predavač: doc. dr. sci. Alma Džubur Kulenović
Predavanja će biti bodovana u skladu sa pravilnikom Ljekarske komore Kantona Sarajevo i Komorom magistara farmacije FBiH.

• PRVA ŠKOLA INFEKTOLOGIJE „ANTIBIOTICI U PRAKSI"
12. april 2014. godine, Hotel Grand, Sarajevo.
Organizatori: Asocijacija infektologa BiH i Klinika za infektivne bolesti KCUS
Bosnalijek d.d. je generalni sponzor događaja.
U okviru Škole bit će održan i Bosnalijekov Satelit simpozij na temu „Principi primjene antibiotske terapije u toku dojenja", predavač dr. Meliha Mehić, klinički farmakolog.
Više informacija na http://www.aibih.org/8-novosti/2-prva-skola-infektologije-antibiotici-u-praksi.

• STRUČNA PREDAVANJA
10. travanj/april 2014. god., Mostar, Hotel "Ero”, u 18:00 h
Organizator: Kompanija Bosnalijek d.d. u suradnji sa Liječničkom/Ljekarskom komorom HNŽ/HNK i Farmaceutskom komorom HNŽ/HNK
Teme: „Pravilan izbor SSRI u liječenju depresivnih poremećaja sa komorbiditetom", predavač prof. dr. Abdulah Kučukalić, KCU Sarajevo;
"Značaj smjernica u liječenju hipertenzije", predavač doc. dr. sc. Ivica Brizić, SKB Mostar.

• 10. JUBILARNA KONFERENCIJA UDRUŽENJA GASTROENTEROLOGA I HEPATOLOGA BIH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
3 – 4. april, 2014. godine, Dom mladih, Centar Skenderija, Sarajevo
Organizatori: Klinika za gastroenterologiju UKC Sarajevo, Udruženje gastroenterologa u BIH, Udruženje za kliničku prehranu u BIH i Udruženje endoskopskih medicinskih sestara i tehničara u BIH.
Pokrovitelj: Evropsko udruženje za gastrointestinalnu endoskopiju (ESGE).
Kompanija Bosnalijek d.d. je generalni sponzor.
Prvog dana Konferencije, u 12:00 sati, bit će održan Satelitski simpozij Bosnalijeka.

• INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM IZ EHOKARDIOGRAFIJE
14.-16. mart 2014. god., Hotel Termag, Jahorina
Organizator: Udruženje kardiologa Republike Srpske – Radna grupa za ehokardiografiju
Pokrovitelj: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

• 40. SEKCIJA UDRUŽENJA NEUROLOGA REPUBLIKE SRPSKE
14.-15. mart 2014. god., Hotel Lavina, Jahorina
Organizator: Udruženje neurologa Republike Srpske
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

• STRUČNA PREDAVANJA
20. mart/ožujak 2014. god., sa početkom u 18,00 h, Hotel Central, Franšizni centar, Vitez
Organizator: Kompanija Bosnalijek d.d. u suradnji sa Ljekarskom/Liječničkom komorom SBK/ŽSB i Komorom magistara farmacije F BiH
Teme: "Pravilan izbor SSRI u liječenju depresivnih poremećaja sa komorbiditetom”, predavač: prof. dr. Saida Fišeković; "EXMAL® - uloga u terapiji epilepsija”, predavač: prof. dr. Jasminka Đelilović – Vranić

STRUČNA RADIONICA O EPILEPSIJAMA
Predavač: Prof. dr. Enra Suljić
Organizator: Bosnalijek d.d. u saradnji sa Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Lokacije i termini održavanja: D.Z. Vogošća 18. februar 2014., 13:30 h; D.Z. Stari Grad 19. februar 2014., 13:30 h; D.Z. Novo Sarajevo 20. februar 2014., 13:20 h; D.Z. Centar 24. februar 2014., 13:30 h; D.Z. Novi Grad 25. februar 2014., 13:30 h; D.Z. Ilidža 27. februar 2014., 13:30 h.

ŠESTI TUZLANSKI NEUROLOŠKI SUSRETI
Tema: "Lumbalni bolni sindrom”
30. novembar 2013., Tuzla, Dramar centar, Slavinovići
Pokrovitelj: Akademija medicinskih nauka Bosne i Hercegovine
Organizatori: Klinika za neurologiju – Univerzitetski klinički centar Tuzla i
Udruženje neurologa Tuzlanskog kantona
Kompanija Bosnalijek d.d. je Generalni sponzor.


STRUČNA PREDAVANJA
Organizator: Bosnalijek d.d. u saradnji sa Ljekarskom komorom Unsko-sanskog kantona i Komorom magistara farmacije FBiH
Mjesto održavanja: Bihać, Hotel Kostelski buk
Termin: četvrtak, 28. novembar 2013. god., u 17,00 h
Teme: "Kako pomoći pacijentu sa migrenom i trigeminalnom neuralgijom”, predavač prof. dr. Azra Alajbegović
"Značaj smjernica u liječenju hipertenzije”, predavač mr. sc. dr. Sadat Kurtalić
Predavanja će biti bodovana u skladu sa pravilnicima Ljekarske komore Unsko-sanskog kantona i Komore magistara farmacije FBiH.

STRUČNA PREDAVANJA
Organizator: Bosnalijek d.d. u saradnji sa Ljekarskom komorom Kantona Sarajevo i Komorom magistara farmacije F BiH
Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Radon Plaza
Termin: četvrtak, 21. novembar 2013. god., u 19,00 h
Teme:
"EPILEPSIJE”, predavač prof. dr. Enra Suljić
"EXMAL® (okskarbazepin) – ZNAČAJ U LIJEČENJU EPILEPSIJA”, predavač doc. dr. Jasminka Đelilović Vranić
Moderator: prof. dr. Azra Alajbegović
Predavanja će biti bodovana u skladu sa pravilnicima komora.

SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE F BIH „ULOGA FARMACEUTA U SAMOMEDIKACIJI
16.-17.11.2013., Zenica, Hotel Zenica
Organizatori: Komora magistara farmacije F BiH i Farmaceutsko društvo F BiH
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.
Prvog dana Simpozija u terminu 12:20-12:40 biće održan i Satelitski simpozij Bosnalijeka, tema „Kombinovani proizvodi za liječenje prehlade i gripe – kako napraviti pravi izbor?", predavač dr. Meliha Mehić, Bosnalijek d.d.

XII PSIHIJATRIJSKI DANI BOSNE I HERCEGOVINE
Tema "Bolesti ovisnosti-nove spoznaje”
15. – 16.11.2013., Mostar, Hotel "ERO”
Pokrovitelj: Evropska psihijatrijska asocijacija
Organizatori: Udruženje/Udruga psihijatara Bosne i Hercegovine i Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA DIJABETESA, 14. NOVEMBAR 2013.
Bosnalijek u Sarajevu i Tuzli.


3. KARDIOLOŠKA RADIONICA
9. novembar 2013., Tuzla, Klinika za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla
Organizatori: Bosnalijek d.d. i Klinika za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla
Tema: "Tretman pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom”
Predavači: doc. dr. Ramiz Hajrić i prof. dr. Midhat Nurkić

39. SEKCIJA NEUROLOGA REPUBLIKE SRPSKE
11. oktobra 2013., Banja Vrućica, Teslić
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA MENTALNOG ZDRAVLJA
10. oktobar 2013., Centar za mentalno zdravlje JZNU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović” Tuzla
Organizator: Centar za mentalno zdravlje JZNU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović” Tuzla
Kompanija Bosnalijek d.d. je glavni pokrovitelj.


I Simpozij magistara farmacije Kantona Sarajevo, Hotel "Hollywood”, 26. - 27.10. 2013. godine, Sarajevo
Tema: "Farmacija na raskršću – sadašnji i budući pravci”
Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

XXX STRUČNI SASTANAK UDRUŽENJA KARDIOLOGA BiH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
Tema: "Prevencija kardiovaskularnih bolesti”
12. oktobar 2013., 9:30-13:00 h, Hotel Grand, Sarajevo
Kompanija Bosnalijek d.d. je generalni sponzor.

39. SEKCIJA NEUROLOGA REPUBLIKE SRPSKE
11. oktobra 2013., Banja Vrućica, Teslić
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA MENTALNOG ZDRAVLJA
10. oktobar 2013., Centar za mentalno zdravlje JZNU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović” Tuzla
Organizator: Centar za mentalno zdravlje JZNU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović” Tuzla
Kompanija Bosnalijek d.d. je glavni pokrovitelj.

REDOVNI POLUGODIŠNJI SASTANAK UDRUŽENJA OTORINOLARINGOLOGA I CERVIKOFACIJALNIH HIRURGA FEDERACIJE BIH
4.-5. oktobra 2013., Hotel „Opal Exclusive" Bihać
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

8. DANI PORODIČNE MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
4.-5. oktobra 2013., Banja Vrućica, Teslić
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora.

BOSNALIJEK U AKCIJI OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA SRCA,
27.09.2013., Sarajevo, Trg Alije Izetbegovića (lokacija ispred Ekonomskog fakulteta), u terminu od 12.00 h - 15.00 h
30.09.2013., Tuzla, Turalibegova ulica (lokacija kod kipova Meše Selimovića i Ismeta Mujezinovića) u terminu od 12.00 h-15.00 h.


XIV SIMPOZIJUM FARMACEUTA I BIOHEMIČARA REPUBLIKE SRPSKE "FARMACEUTSKI DANI”
27. – 28.09.2013., Bijeljina, Etno selo "Stanišići”
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od učesnik

DANI ZDRAVSTVA, Centar Skenderija, Sarajevo, 12. – 14.09.2013. Bosnalijek d.d. Prezentacija, štand B2 u Hali 1 Stručno – edukativni program: - 12.09.2013., termin 17:00 -17:30, stručno predavanje na temu "Prehlada i gripa – adekvatan način samoliječenja” - 13.09.2013., termin 11:30 -12:00, stručno predavanje na temu "Kako ojačati imunitet” Predavač: dr. Meliha Mehić, korporativni medicinski savjetnik, Bosnalijek d.d.

SIMPOZIJUM "SAVREMENI PRINCIPI DIJAGNOSTIKE I LIJEČENJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI”
Subota, 21. septembar 2013., Bijeljina, hotel Pirg – Etno selo Stanišići


STRUČNI SASTANAK UDRUŽENJA NEUROLOGA REPUBLIKE SRPSKE
7.6.2013., Banja Luka, Hotel Bosna


24. SIMPOZIJ INFEKTOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
7. - 8. juni 2013., Zenica, Hotel "Zenica”
Bosnalijek d.d. je zlatni sponzor Simpozija.


DESETA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA
08.06.2013., Mostar, hotel "Ero"


VI KONGRES KARDIOLOGA I ANGIOLOGA BiH
II KONGRES MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA IZ KARDIOVASKULARNE MEDICINE BiH - 30. maj - 1. juni 2013., Tuzla

- Preliminary programme (In Glance)

TRINAESTA INTERNACIONALNA LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA
31.5.-1.6.2013., Sarajevo, KCUS, Amfiteatri KCU Sarajevo.


PETI TUZLANSKI NEUROLOŠKI SUSRETI
"Imunološki posredovani neurološki poremećaji”
11. maj 2013., Tuzla – Dramar centar
Kompanija Bosnalijek d.d. je Glavni sponzor susreta.


SEDMI SIMPOZIJ IZ BIOLOŠKE PSIHIJATRIJE/PSIHOFARMAKOLOGIJE
"BIPOLARNI POREMEĆAJI”
19 – 20. april/travanj 2013., Zenica, Hotel "Zenica”
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora ovoga simpozija.


SIMPOZIJ "PETI DANI BHAAAS U BiH”, 25 - 27. april/travanj 2013., Mostar – Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, hoteli Bristol i Ero u Mostaru.
Organizatori: Bosansko-hercegovačko-američka akademija znanosti i umjetnosti, Sveučilišna klinička bolnica Mostar i RMC "Dr. Safet Mujić "Mostar
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora ovoga simpozija.

9. GODIŠNJA GASTROENTEROLOŠKA KONFERENCIJA, SARAJEVO 2013. SA MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
4 - 5. april 2013., Sarajevo, Dom mladih, Centar Skenderija
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od zlatnih sponzora ove konferencije

1. KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
21 - 24. marta 2013. godine, Banski dvor, Banja Luka
Kompanija Bosnalijek d.d. je bronzani sponzor Kongresa.


STRUČNI SASTANAK UDRUŽENJA NEUROLOGA REPUBLIKE SRPSKE
1. - 3. mart 2013. god., Jahorina – Hotel "Vučko”
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora ovoga sastanka.

MEĐUNARODNI UROLOŠKI SIMPOZIJUM - "DOSTIGNUĆA U UROLOGIJI, SMJERNICE ZA MLADE UROLOGE I SPECIJALIZANTE UROLOGIJE”,
07.-08.12.2012. Sarajevo, hotel "Bristol”.


SIMPOZIJUM "SAVREMENI PRISTUP U TRETMANU KARCINOMSKE BOLI”, subota 08.12.2012., Tuzla, Amfiteatar Centra palijativne njege – bolnica Slavinovići.
Organizatori: Ljekarska komora TK, JZU UKC Tuzla, Udruženje Inicijativa za uvođenje palijativnog tretmana u BiH.
Satnica održavanja Simpozijuma: 9,00 – 15,30 h
Kompanija Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora Simpozijuma.

STRUČNI SASTANAK ZA LIJEČNIKE/LJEKARE I LJEKARNIKE/FARMACEUTE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
utorak, 04. decembar/prosinac 2012., Grude, Hotel "Otok”, u 18,00 h.


Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa, 14. novembar 2012.
Bosnalijek u Sarajevu, Tuzli i Bosanskoj Krupi.


PRVI DIJABETOLOŠKI KONGRES U FEDERACIJI BiH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, Mostar, 16.-18. novembar /studeni 2012., Hotel Ero
Bosnalijek d.d. je jedan od prijatelja Kongresa.


STRUČNI SASTANAK ZA LJEKARE TREBINJSKE REGIJE, 15. novembar 2012. god, Hotel "Leotar” Trebinje, u 18,00 h.
Organizator: Bosnalijek d.d. u saradnji sa Komorom doktora medicine RS.


XXIX STRUČNI SASTANAK UDRUŽENJA KARDIOLOGA BiH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM,
28. oktobar 2012. Brčko, Hotel "Jelena”.
Generalni sponzor Bosnalijek d.d
.

III KONGRES PSIHIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, Tuzla 12. – 14. oktobar/listopad 2012.

STRUČNI SASTANAK ZA LJEKARE I FARMACEUTE UNSKO-SANSKOG KANTONA, utorak, 16. oktobar 2012., Bihać, Hotel "Kostelski buk”, u 18,00 h.

STRUČNI SASTANAK ZA LJEKARE I FARMACEUTE TUZLANSKOG KANTONA, četvrtak, 18. oktobar 2012., Tuzla, Hotel "Tuzla”- Kristalna dvorana, u 19,00 h.

Obilježavanje Svjetskog dana srca, 28. septembar 2012., Trg Alije Izetbegovića (ispred Ekonomskog fakulteta), Sarajevo, u terminu od 10 do 13 sati.

STRUČNI SASTANAK ZA LIJEČNIKE/LJEKARE I LJEKARNIKE/FARMACEUTE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA, četvrtak, 20. rujan/septembar 2012., Mostar, Hotel "ERO", u 18,00 h

4. KONGRES FIZIJATARA BiH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, Banja Luka, 19. – 22. septembar 2012. godine, Banski dvor i Akademija nauka i umjetnosti RS.

STRUČNI SASTANAK UDRUŽENJA NEUROLOGA REPUBLIKE SRPSKE, 14.-15. septembar 2012., Bijeljina, Etno selo Stanišići
Organizator: Udruženje neurologa Republike Srpske


4. KONGRES INFEKTOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE, 30. maj/svibanj - 2. juni/lipanj 2012., Konjic, Garden City Hotel&Resort
Generalni sponzor Kongresa: Bosnalijek d.d.


III KONGRES KARDIOLOGA REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem, 1.-3. juni 2012., Banja Luka, Banski dvor.
Bosnalijek d.d. je jedan od sponzora i izlagača na Kongresu.


KONGRES "DANI DOJENJA”, 25. i 26. maj/svibanj 2012., Sarajevo, Hotel "Hollywood”
Orgaizatori: Centar za majku i dijete "Fenix”, Cryo-Save, Udruženje roditelja Djeca i Udruženje za unapređenje dojenja Sarajevo
Srebrni sponzor Kongresa: Bosnalijek d.d.


STRUČNA PREDAVANJA NA TEME: "Značaj terapije metoprololom kroz kardiovaskularni kontinuum”, predavač prof. dr. Monika Tomić; "Najčešće propisivani lijekovi sa učinkom na kardiovaskularni sistem iz asortimana Bosnalijeka”, predavač dr. Meliha Mehić.
Organizator predavanja: Bosnalijek d.d. u suradnji sa Liječničkom/Ljekarskom komorom i Ljekarničkom/Farmaceutskom komorom HNŽ/HNK

ČETVRTI TUZLANSKI NEUROLOŠKI SUSRETI, subota 5. maj/svibanj 2012., Tuzla
Glavni sponzor: Bosnalijek d.d.
U okviru Susreta biće organizirana Prezentacija knjige:
Prim. dr. Milutin S. BRATIĆ "Kompendij o glavoboljama"


Monotematski simpozij – Hepatološki dani, Masna bolest jetre, 12. – 13.04.2012. godine, hotel Tuzla.
Generalni sponzor simpozija je Bosnalijek d.d.


Drugi kongres farmaceuta BiH sa međunarodnim učešćem, 17.-20.11.2011., Banja Luka, Hotel Bosna - Zlatni sponzor kongresa Bosnalijek d.d.

Edukativno predavanje povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja i obilježavanja 88 godina JZU Dom zdravlja sa poliklinikom "Dr Mustafa Šehović" TUZLA, 13.10.2011.

Treća škola proksimalne dijagnostičke gastrointestinalne endoskopije 01. - 31.10.2011. godine

8. SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE FBiH, 9.-11. juni 2011., Zenica, hotel "Zenica"

4. KONGRES UDRUŽENJA GASTROENTEROLOGA I HEPATOLOGA BIH, 25.-28. maj 2011., Sarajevo, Holiday Inn hotel. Specijalni sponzor: Bosnalijek d.d.

Peta proljetna alergološka škola, 13. svibanj/maj 2011., Mostar, Hotel Ero

Deseti pedijatrijski dani Republike Srpske, 15. - 17. aprila 2011. godine - Teslić

Drugi tuzlanski neurološki susreti - 02. april 2011. godine

Promocije novog proizvoda Xiclav Quicktab

Bosnalijek sponzor dijagnostičke gastrointestinalne endoskopske škole

Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa • ispred BBI centra, 14.11.2010. godine, od 11 sati

VI Dijabetološka škola • 11.11.2010. godine, mali amfiteatar Kliničkog centra u Sarajevu, od 12 sati

JZU UKC Tuzla - prva škola proksimalne dijagnostičke gastrointestinalne endoskopije

V Kongres kardiologa i angiologa BiH i I Kongres medicinskih sestara i tehničara iz kardiovaskularne medicine BiH 27. - 29. maj 2010. godine

 
 
 

home | RSS | kontakti |
o nama | proizvodi | investitori | press centar | karijera | zaviri u kompaniju

Copyright © 2008 - Sva prava zadržana
dizajn i razvoj DWS i DSD maj 2008

 
Royal Jelly