home

 
 
  Vijesti
  Press releases
  Pomoć ugroženom stanovništvu
  Fact sheet
  Foto galerija
  Drugi o nama
  Kontakt informacije
  Korporativni vizuelni identitet

Jukićeva 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

tel. +387(0)33 254 400
fax. +387(0)33 814 253

info@bosnalijek.ba
www.bosnalijek.ba

29.12.2016 10:50:00 CET

OBAVIJEST dioničarima Bosnalijek d.d.o petoj (V) emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnje

U skladu sa članom 25. Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira ( Službene novine Federacije BiH, broj: 18/09, 87/10 i 112/12) Bosnalijek d.d. objavljuje:

OBAVIJEST

dioničarima Bosnalijek d.d.
o petoj (V) emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnje

Nadzorni odbor Društva je donio Odluku o povećanju osnovnog kapitala emisijom novih dionica i Odluku o petoj (V) emisije redovnih (običnih) dionica zatvorenom ponudom. Odlukom je predviđena primjena prava preče kupnje, a čijom kupnjom zadržavate sadašnji postotak u osnovnom kapitalu Emitenta.

V (Petom) emisijom biti će emitovano 1.000.000 redovnih (običnih) dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM po dionici, unaprijed poznatom kupcu.

Cijena dionice prilikom emisije zatvorenom ponudom iznosi 12,00 KM po jednoj dionici

Upis i uplata dionica po osnovu prava preče kupnje vršit će se u periodu od 23.01.2017. godine do 10.02.2017. godine.

Upis i uplata dionica po osnovu prava preče kupnje od strane dioničara koji su se izjasnili da će koristiti pravo preče kupnje će se vršiti kod banke depozitara:

Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina,
Adresa: ul. Zmaja od Bosne br. 7, 71000 Sarajevo
Tel. +387(0)33 280 230
Fax. +387(0)33 280 230
E-mail: info@sparkasse.ba
Web adresa: www.sparkasse.ba

Banka depozitar će sačiniti listu sa procentualnim učešćem prava na upis i uplatu koje pripada dioničarima koji su se izjasnili za korištenje prava preče kupnje.

Molimo Vas da se u roku od 14 dana od dana prijema Obavijesti, pod čim se podrazumijeva objava ove obavijesti u dnevnim novinama i na web stranici Sarajevske berze i emitenta, pismeno izjasnite Emitentu da li ćete iskoristiti Vaše pravo preče kupnje.

U slučaju da se ne izjasnite u navedenom roku, smatrati će se da ne želite koristiti Vaše pravo preče kupnje, odnosno smatrati će se da je ponuda odbijena.

Nadzorni odbor Emitenta može donijeti odluku o okončanju emisije i prije isteka roka za upis i uplatu dionica iz Člana 13. ove Odluke, pod uslovom da su svi dioničari koji su se prijavaili Emitentu po pravu preče kupnje, zajedno sa kupcima iz zatvorene ponude, upisali i uplatili dionice iz emisije prije isteka naprijed naznačenog roka, samo pod uslovom 100 % uspješnosti emisije.

NAPOMENA: Ova ponuda je važeća i obavezujuća za Emitenta nakon odobrenja povećanja osnovnog kapitala emisijom vrijednosnih papira zatvorenom ponudom od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Direktor Društva
Nedim Uzunović, dipl. oec.


Obrazac izjave kojom se dioničari mogu pismeno izjasniti Emitentu da li će iskoristiti pravo preče kupnje (PDF)

 

ostale vijesti
 
 
 

home | RSS | kontakti |
o nama | proizvodi | investitori | press centar | karijera | zaviri u kompaniju

Copyright © 2008 - Sva prava zadržana
dizajn i razvoj DWS i DSD maj 2008

 
Royal Jelly