INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu

Na osnovu Člana 57. Stav (1) tačka 4., a u vezi Člana 79. Stav (1) tačka f) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prčišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), te Člana 234. Stav (1) tačka d), Člana 236. Stav (2) i Člana 257. Stav (1) tačka d) Zakona o...


Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu
ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2019. GODINU
juli 7. 2020
Ranije objavljeno
Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane Redovne godišnje skupšti ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2019. go ... Odluka o rasporedu dobiti i isplati dividende za 2019. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2020. godinu Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Odluka o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članov ... Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata Odluku o izboru članova Odbora za reviziju Odluka o izboru radnih tijela Skupštine

oktobar 22. 2020 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%