Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
BENZAL 5
BENZAL 5
Sastav : benzalkonij-klorid Registracijski status : Sredstva široke upotrebe
BENZAL 5
Jačina : 100 g otopine sadrži aktivne tvari: 5 g benzalkonijklorida. Pomoćne tvari: voda. Oblik : otopina Pakovanje : 1 L, 5 L
Uputstvo za primjenu

Benzal 5 rastvor

Dezinfekciono sredstvo i opšti biocidni proizvod: 2. Dezinfekciona sredstva i drugi proizvodi za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu; 3. Proizvodi koji se upotrebljavaju u veterinarskoj higijeni; 4. Proizvodi za dezinfekciju na području hrane i hrane za životinje.

Ubija 99,99% bakterija.  

 

Sastav: 100 g rastvora sadrži 5 g benzalkonij-hlorida (CAS broj: 68424-85-1).

 

Osobine: Djeluje baktericidno na mikroorganizme Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa (prema BAS EN 1040, BAS EN 1276, BAS EN 13697, BAS EN 1656, BAS EN 14349), Micrococcus luteus (prema BAS EN 1040, BAS EN 1656), Escherichia coli (prema BAS EN 1276, BAS EN 13697), Enterococcus hirae (prema BAS EN 1276, BAS EN 13697, BAS EN 1656, BAS EN 14349), Proteus hauserii (prema BAS EN 1656, BAS EN 14349), meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus NCTC 12493 (MRSA) (prema BAS EN 1040, BAS EN 1276, BAS EN 13697, BAS EN 1656, BAS EN 14349) i fungicidno na Candida albicans (prema BAS EN 1275, BAS EN 1650, BAS EN 13697, BAS EN 1657, BAS EN 16438). Djeluje nakon 5 minuta u čistim i prljavim uslovima. Za upotrebu u veterini pri nižim temperaturama djeluje nakon 30 minuta, a na Candidu albicans nakon 60 minuta.

Benzal 5 rastvor ima i virucidno djelovanje.

 

Radne otopine dezinficijensa pripremljene prema navedenoj tabeli i uz pridržavanje preporučenih pravila, nisu toksične, ne draže tkiva, niti djeluju štetno na različite materijale od kojih su izgrađeni predmeti, pribor, uređaji, oprema i površine.

 

Područja i način upotrebe:

 

UPOTREBA

KONCENTRACIJA

Dezinfekcija površina, predmeta, pribora, uređaja i opreme u domaćinstvu, javnim ustanovama, prehrambenoj i drugim industrijama, mesnicama, ribarnicama i prodavnicama te u veterinarskoj medicini i stočarskoj proizvodnji*

 

1:33(0,15%)
3 L BENZALA 5 doliti do 100 litara vode

Dezinfekcija jaja prije razbijanja u prehrambenoj djelatnosti i kuhinjama

1:50(0,1%)
100 mL BENZALA 5 doliti do 5 litara vode

 

Kupke** za ribe u trajanju od 30-60 minuta

1:10.000(0,0005%)
100 mL BENZALA 5 doliti do 1.000 litara vode

*Sve površine, predmete, pribor, uređaje i opremu prije dezinfekcije treba oprati i očistiti od vidljivih nečistoća, a one koje dolaze u direktan kontakt s namirnicama potrebno je, nakon dezinfekcije, dobro isprati vodom. 

 

**Kupku u navedenoj koncentraciji BENZALA 5 mlađ dobro podnosi. Prema stepenu oštećenja škržnih lamela propisuje se i dužina terapije. Kod izrazito oštećenih lamela, kada su one stopljene u jednu cjelinu obično se preporučuju kupke 3 dana zaredom prema propisanoj dozi. Ako nije došlo do sljepljivanja bočnih lamela ili ako su samo vrhovi lamela oštećeni, terapija traje 1-2 dana. Također, moguće je nakon prekida od 2 do 3 dana ponoviti kupku u trajanju od 3 dana. Izuzetno rijetko propisuje se kupka u trajanju od 5 dana. Veoma je važno da se ribogojilišta pridržavaju propisanih preventivnih kupki s BENZAL 5 rastvorom, svakih 7 do 15 dana. 

Nužno je striktno pridržavati se uputstva za pripremu radnog rastvora da ne bi došlo do neželjenih posljedica po riblju mlađ.

 

Mjere opreza i upozorenja:

 

Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Veoma toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama.

Izbjegavati ispuštanje u životnu sredinu.

Odložiti sadržaj/ambalažu u skladu sa propisima-predati ovlaštenom sakupljaču otpada.

 

Nakon udisanja: Iritacija nosa i grla, kašalj, otežano disanje.

Nakon kontakta sa kožom: Iritacija, crvenilo.

Nakon kontakta sa očima: Iritacija, bol, suze, crvenilo.

Nakon gutanja: Mučnina, povraćanje i bol u gastrointestinalnom traktu.

 

Opis mjera prve pomoći

 

Nakon udisanja: Premjestiti pacijenta na svjež zrak. Omogućiti pacijentu da bude na toplom i da se odmara. Ukoliko je disanje nepravilno ili prekinuto, počnite sa vještačkim disanjem. Ukoliko simptomi potraju, zovite ljekara.

Nakon kontakta sa kožom: Odmah skinuti kontaminiranu odjeću. Temeljito oprati kožu sapunom i vodom ili poznatim sredstvom za čišćenje kože. NE SMIJU se koristiti rastvori ili razrijeđivači. Ukoliko nadraženost kože potraje, nazvati ljekara.

Nakon kontakta sa očima: U slučaju dodira s očima, skinuti kontaktna sočiva i odmah ispirati s mnogo vode, i ispod kapaka, barem 15 minuta. Posavjetujte se s ljekarom.

Nakon gutanja: Isprati usta vodom i poslije piti mnogo vode. NE izazivajte povraćanje. Pođite ljekaru. Omogućiti da se odmara.

 

Uputstvo za sigurno odlaganje biocida i njegove ambalaže:

 

Neiskorišteni proizvod i ostaci od proizvoda: Predati ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada na neškodljivo zbrinjavanje spaljivanjem (insineracija). Propisno očišćena ambalaža može se odložiti kao ambalažni otpad. Međutim, uvijek kada je moguće preferira se recikliranje u odnosu na odlaganje ili spaljivanje.

Proizvod ne smije ući u odvodne kanale, izvore vode ili tlo.

 

Čuvanje: Proizvod je stabilan pri normalnim, preporučenim uslovima upotrebe i skladištenja. Čuvati samo u originalnoj ambalaži, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od toplote i izvora paljenja.

Proizvođač: Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, BiH; info tel.: +387 33 254 400; e-mail: info@bosnalijek.ba;

Distributer: PHOENIX Pharma d.o.o., Bijeljina; www. phoenix.ba; e-mail: office@phoenix.ba; Donja Ljeljenča 015B, telefon: 055 231 200.

 

Rok upotrebe: 2 godine.

Ukupna zapremina: 1000 ml i 5000 ml

Pridržavati se posebnih uputa Bezbjednosno-tehničkog lista.

 

 

 

 

 

Nazad na rezultate pretrage

decembar 01. 2023 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%