Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
BOLEX
BOLEX
Internacionalni generički naziv : naproksen natrij Kategorija proizvoda : Bezreceptni lijekovi Farmako-terapijska grupa : M01AE02
BOLEX
Jačina : 275 mg Oblik : film tablete Pakovanje : 10 film tableta
Uputstvo za pacijente
Sažetak karakteristika lijeka - SmPC
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas! Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako bi primjenom lijeka dobili najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Nazad na rezultate pretrage

septembar 21. 2021 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%