home

welcome

 
 

SASE stock exchange

Datum:24.04.2014     › Cijena:12,55 KM     › Promjena:5,34%á     › Najbolja kupovna cijena: KM     › Najbolja prodajna cijena:12,69 KM     › Količina:3.073     › Vrijednost:38.555,20 KM     › Broj transakcija:5     › Broj emitovanih dionica:7.829.987     › Tržišna kapitalizacija:98.266.336,85 KM      

Izvještaji o poslovanju
Revizorski izvještaji

STRUČNA PREDAVANJA
10. travanj/april 2014. god., Mostar, Hotel “Ero”, u 18:00 h

Organizator: Kompanija Bosnalijek d.d. u suradnji sa Liječničkom/Ljekarskom komorom HNŽ/HNK i Farmaceutskom komorom HNŽ/HNK
Teme: „Pravilan izbor SSRI u liječenju depresivnih poremećaja sa komorbiditetom“, predavač prof. dr. Abdulah Kučukalić, KCU Sarajevo;
"Značaj smjernica u liječenju hipertenzije", predavač doc. dr. sc. Ivica Brizić, SKB Mostar.

PRVA ŠKOLA INFEKTOLOGIJE „ANTIBIOTICI U PRAKSI“
12. april 2014. godine, Hotel Grand, Sarajevo.
Organizatori:
Asocijacija infektologa BiH i Klinika za infektivne bolesti KCUS
Bosnalijek d.d. je generalni sponzor događaja.
U okviru Škole bit će održan i Bosnalijekov Satelit simpozij na temu „Principi primjene antibiotske terapije u toku dojenja“, predavač dr. Meliha Mehić, klinički farmakolog.
Više informacija na http://www.aibih.org/8-novosti/2-prva-skola-infektologije-antibiotici-u-praksi.

STRUČNA PREDAVANJA
Srijeda, 16. april 2014. godine, u 19:00 sati, UNITIC - Sarajevo

Organizator: Bosnalijek d.d. u saradnji sa Ljekarskom komorom Kantona Sarajevo i Komorom magistara farmacije FBiH.
Teme: „Pravilan izbor SSRI u liječenju depresivnih poremećaja sa komorbiditetom“, predavač: prof. dr. Abdulah Kučukalić i
„Specifičnosti profila SSRI“, predavač: doc. dr. sci. Alma Džubur Kulenović
Predavanja će biti bodovana u skladu sa pravilnikom Ljekarske komore Kantona Sarajevo i Komorom magistara farmacije FBiH.

Arhiva

Pregled baze proizvoda Bosnalijeka
po različitim kriterijima pretraživanja

Brošure
Bronchobos zaustavlja kašalj i olakšava disanje
Preporučuje se vrhunski kvalitet Bostrombina
Royal Jelly - prirodni stimulator organizma
 
 

home | RSS | kontakti | welcome
o nama | proizvodi | investitori | press centar | karijera | zaviri u kompaniju

Copyright © 2008 - Sva prava zadržana
dizajn i razvoj DWS i DSD maj 2008

 
Royal Jelly