STRUČNI SARADNIK ZA RAČUNOVODSTVO

Bosnalijek d.d. raspisuje oglas za popunu radnog mjesta

 

                                                                           

STRUČNI SARADNIK ZA RAČUNOVODSTVO

 

Glavni zadaci i odgovornosti:

-         Knjiženje poslovnih promjena u segmentu osnovnih sredstava, kupaca, dobavljača i ostalih bilansnih pozicija;

-         Vođenje pomoćnih evidencija;

-         Izrada šema knjiženja kod poslovnih promjena koje se javljaju prvi put;

-         Praćenje računovodstvene i porezne regulative i iniciranje potrebnih aktivnosti za usklađivanje;

-         Učešće u kreiranju, implementaciji i primjeni računovodstvenih politika i kontnog plana Društva;

-         Učešće u izradi finansijskih izvještaja;

-         Pripremanje evidencija, izvještaja i dokumentacije za eksternu i internu reviziju, te različite vrste kontrola.

 

Kandidati treba da imaju sljedeća znanja, kvalifikacije i kompetencije:

 

-         BA (+minimalno 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima) ili VSS Ekonomski fakultet;

-         Zvanje certificirani računovođa;

-         Aktivno poznavanje engleskog jezika;

-         Interpersonalne vještine, komunikacijske vještine, timski rad, fleksibilnost, analitičko promišljanje, orijentiranost prema uspjehu i unapređenju kvaliteta, profesionalno samopouzdanje.

 

Prijave na konkurs i biografiju možete poslati putem opcije: ljudski.potencijali@bosnalijek.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Traženi broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Sarajevo

Datum objave: 28.03.2024.

Trajanje oglasa: 10 dana


april 21. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%