INTEGRISANI SISTEM

Ključni temelj Bosnalijekovog uspjeha i poslovne politike je integrisani sistem upravljanja usklađen sa međunarodnim standardima: Dobre proizvodne prakse u proizvodnji lijekova i medicinskih proizvoda, ISO 9001; ISO 14001;  ISO 45001 i ISO 13485; nacionalnim zakonima i pravilnicima te regulativom zemalja u koje plasiramo naše proizvode.

U svom višedecenijskom poslovanju Bosnalijek je opredijeljen za dosljednju primjenu kvaliteta, zaštite okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti u svim poslovnim operacijama i procesima. Na ovaj način proizvodi sigurne lijekove vrhunskog kvaliteta i svrstava se u međunarodno konkurentne farmaceutske kompanije.

Kontinuirano usavršavanje, pažljiva analiza i brižljivo planiranje temeljni su principi Bosnalijekovog poslovanja. Trajna orijentiranost prema kupcima, čije se potrebe prate i analiziraju s posebnom pažnjom, rezultira širokim asortimanom lijekova prilagođenim korisnicima.

Aktivnim učešćem svih zaposlenika u njihovom području rada, razvojem visokog nivoa educiranosti, svijesti i zadovoljstva, provjeravanjem i verificiranjem postupaka i procesa Bosnalijek osigurava kvalitet, sigurnost i efikasnost svojih proizvoda uz poštivanja svih zahtjeva okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti.


POLITIKA KVALITETA, OKOLINE I ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI 

Naša Politika kvaliteta, okoline i zaštite zdravlja i sigurnosti (QHSE) je da zadovoljimo sve zahtjeve, potrebe i očekivanja naših kupaca, zaposlenika, dioničara i lokalne zajednice.

U ovom kontekstu cilj nam je da gradimo i održavamo imidž uspješne i pouzdane kompanije, osvajamo nova tržišta i unapređujemo kvalitet života stanovništva svojim proizvodima i uslugama.

Svjesni okolinskog uticaja proizvoda i usluga, naš cilj je također da se ponašamo odgovorno prema okolini, neprekidno smanjujući ovaj uticaj kroz cijeli životni vijek proizvoda.

Povećanjem sigurnosti na radu, uz kontinuirano poboljšanje, osiguravamo svrstavanje Bosnalijeka u kompaniju niskog rizika.

Bosnalijek je odlučan u očuvanju i unapređenju zaštite na radu, zaštite zdravlja zaposlenika, zaštite od požara te zaštite objekata, postrojenja i prostora. Zbog toga kvalitet, zaštita okoline i zaštita zdravlja i sigurnosti imaju važnu ulogu u kompaniji.

Ostvarenje naših ciljeva osiguravamo na sljedeći način:

* Poštivanjem i primjenom relevantnih zakonskih zahtjeva, cGMP smjernica i najviših međunarodnih standarda kojima se osigurava kvalitet proizvoda, zaštita okoline i zaštite zdravlja i sigurnosti.

* Kontinuiranim poboljšanjem kvaliteta, zaštite okoline i zaštite zdravlja i sigurnosti u svim poslovnim procesima.

* Aktivnim praćenjem, auditiranjem i preispitivanjem performansi QHSE sistema.

* Permanentnim obrazovanjem svih zaposlenih.

* Razvijanjem otvorene komunikacije sa zaposlenicima i zainteresovanim stranama.

* Primjenom najsavremenijih tehnoloških rješenja.

* Opredjeljenjem i aktivnim uključivanjem menadžera na svim nivoima, rukovodioca i zaposlenika za kontinuirano unapređenje kvaliteta, zaštite okoline i zaštite zdravlja i sigurnosti.

* Uključivanjem dobavljača i zainteresovanih strana u naš QHSE sistem i razvijanjem partnerskih odnosa.

* Permanentnom primjenom postupaka i stvaranjem okruženja u kojem se na efikasan način identificiraju opasnosti, štetnosti te procjenjuju i nadziru rizici kako bi se spriječile povrede na radu i profesionalna oboljenja.

* Ekonomičnim i odgovornim korištenjem prirodnih resursa, sirovina i energije, uz smanjenje uticaja na okolinu korištenjem niskoemisionih tehnologija. Poboljšanjem upravljanja nastalim otpadom kroz njegovo smanjenje, ponovnu upotrebu i reciklažu, kao i sigurnim zbrinjavanjem neupotrebljivog otpada.

Za provođenje konkretnih mjera, Bosnalijek ulaže napore da svi zaposlenici aktivno učestvuju u razvoju i poboljšanju sistema upravljanja zdravljem i sigurnosti te da u svom djelokrugu rada demonstriraju prihvaćanje sistema ispunjavajući sve svoje obaveze na siguran način.


 


 


Povezani linkovi

juli 23. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%