Principi i vrijednosti

Za nas u Bosnalijeku najveću vrijednost predstavljaju naši zaposlenici koji svoja stručna znanja i sposobnosti integriraju u izvršavanje radnih zadataka i dostizanje zacrtanih ciljeva Kompanije u skladu s misijom, poslovnom vizijom i strategijom.

Naši principi

Orijentacija ka kupcu i drugim zainteresiranim stranama

Mi prepoznajemo i razumijemo trenutne, a trudimo se da predvidimo buduće potrebe kupaca, korisnika naših proizvoda i drugih zainteresiranih strana, što podrazumijeva i prilagođavanje proizvodnog asortimana njihovim potrebama. Naš proizvodni asortiman ne utječe negativno na okolinu, kao ni na zdravlje i sigurnost naših zaposlenika. Mi težimo da nadmašimo očekivanja naših kupaca i drugih zainteresiranih strana.

Vođenje Kompanije – liderstvo

Uprava Kompanije i ostali nivoi rukovođenja odgovorni su za vođenje i motiviranje organizacionih cjelina u cilju realiziranja zacrtanih planova i kontinuiranog unapređenja sistema u svim poslovnim procesima. Na zahtjev Uprave Kompanije sektor Ljudski potencijali je razvio sistem Upravljanja radnim uspjehom, čime je postavljen temelj za što pravednije motiviranje svih zaposlenika. Rukovodioci su svjesni da upravljaju poslovima i ljudima, te da moraju razvijati kompetentnost zaposlenika za obavljanje radnih zadataka.

Angažman zaposlenih

Saradnja zaposlenih i njihov angažman omogućuju da se njihove sposobnosti efikasno usmjere na ispunjenje ciljeva Kompanije. Favoriziranjem individualne kreativnosti, podsticanjem inovativnih sposobnosti i ohrabrivanjem samousavršavanja svih zaposlenih jačamo osjećaj pripadnosti Kompaniji povezujući pojedinačne ciljeve s ciljevima Kompanije.

Procesni pristup

Našim aktivnostima upravljamo kao procesima. Analiziranjem ulaznih podataka, analizom realiziranih zadataka i izlaznih podataka, te planiranjem aktivnosti, osiguravanjem resursa i korekcijama usavršavamo vlastite procese i efikasnije ispunjavamo zacrtane ciljeve.

Sistemski pristup upravljanju

Identificirali smo procese, odredili njihove međusobne odnose, te procesima sistemski upravljamo. Za ovakav pristup upravljanju osigurali smo kontinuiranu edukaciju rukovodnih linija na svim nivoima. Cilj sistemskog pristupa upravljanju je identificirati potrebe kupaca i svih zainteresiranih strana te ispuniti i nadmašiti njihova očekivanja.

Trajno poboljšanje

Trajno poboljšanje je i trajni cilj Kompanije. Uprava Kompanije definira strateške ciljeve koje delegira direktorima sektora. Direktori sektora i rukovodioci odjeljenja definiraju resurse neophodne za ispunjenje ciljeva i realiziraju zacrtane planove, mjere efektivnost i efikasnost aktivnosti i novim aktivnostima dovode do trajnog poboljšanja.

Odlučivanje na temelju činjenica

Odluke se u Kompaniji temelje na analizi podataka i činjenica. Vrlo važan ulazni parametar za donošenje odluka je Izvještaj o funkcioniranju sistema, za čiju je izradu zadužen sektor Upravljanje kvalitetom i upravljanje okolinom. Donesene odluke su u interesu kupaca, zaposlenih, dioničara i šire.

Partnerski odnos s dobavljačem

Dobavljače materijala, opreme, usluga i slično uključujemo u naš sistem kroz naše zahtjeve da rade u skladu s međunarodnim standardima. Cilj nam je da zajedno s našim dobavljačima stvaramo zajedničku vrijednost.


Povezani linkovi

juli 23. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%