NJEGUJEMO KORPORACIJSKU KULTURU
Podržavamo stručnost, inovativnost i spremnost na učenje.

Korporativna kultura

U Bosnalijeku se korporativna kultura, kao sistem vrijednosti uvjerenja, normi i običaja koji određuju organizacijsko ponašanje prožima kroz sve aspekte poslovanja. Mi njegujemo korporativnu kulturu koja podržava stručnost, inovativnost, spremnost na učenje i posvećenost poslu.

Zbog toga našim zaposlenicima osiguravamo:

  • ugodnu i timski fokusiranu sredinu,
  • uvažavanje njihovih ideja, interesa, integriteta i dostojanstva,
  • poslove adekvatne njihovom obrazovanju i sposobnostima kroz koje se mogu prepoznati njihove mogućnosti i potencijali,
  • edukaciju u cilju unapređenja znanja i kompetencija,
  • priliku za napredovanje i razvoj karijere,
  • nagradu adekvatnu zalaganjima i rezultatima u radu.

Kodeks poslovne etike i organizacijskog ponašanja

Bosnalijekov kodeks poslovne etike i organizacijskog ponašanja odražava našu korporativnu kulturu. Ovaj kodeks ukazuje na to šta se u Bosnalijeku, kada je o ponašanju riječ, cijeni i vrednuje.

On predstavlja zbirku načela i pravila koja zaposlenicima ukazuju na to šta je poželjno, a šta nepoželjno u njihovom ponašanju, ali i vanjskom okruženju.

Kodeks je zasnovan na načelu lične odgovornosti. Svaki zaposlenik Bosnalijeka odgovoran je za svoje postupke, ali i za prikrivanje i tolerisanje neprihvatljivog ponašanja drugih.
Povezani linkovi

juni 17. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%