Skupština dioničara

SKUPŠTINA DIONIČARA / OBAVJEŠTENJE
Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d.d.
U skladu sa odredbama člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima i člana 48. stav 1. važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. i Odlukom broj: 2615/24 od 29.05.2024.godine, Nadzorni odbor društva Bosnalijek d.d. objavljuje:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
Obavještenje o ponovnom sazivanju vanredne Skupštine Društva Bosnalijek d.d.
U skladu sa odredbama člana 233. stav 2. do 4. Zakona o privrednim društvima i člana 55. stav 2. i 3. važećeg Statuta Bosnalijeka d.d., Nadzorni odbor Društva objavljuje:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d.d.
Na osnovu Odluke broj: 2427/23 od 14.06.2023. godine, a u skladu sa odredbama člana 233. stav 2. do 4. Zakona o privrednim društvima i člana 55. stav 2. i 3. važećeg Statuta Bosnalijeka d.d., Nadzorni odbor Društva objavljuje:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.
Na osnovu Odluke broj: 2131/23 od 22.05.2023. godine, Nadzorni odbor društva Bosnalijek d.d., u skladu sa odredbama člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima i člana 48. stav 1. važećeg Statuta Bosnalijeka d.d., objavljuje:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.
U skladu sa zahtjevom Rijada Hasića, člana Nadzornog odbora, od 08.05.2023. godine, a na osnovu člana 232. stav (1) tačka b), člana 230. stav (1) važećeg Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav (1) tačka b) Statuta Bosnalijeka d.d., Nadzorni odbor Društva objavljuje:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine Društva Bosnalijek d.d.
U skladu sa odredbama člana 233. stav (2) i (3) važećeg Zakona o privrednim Društvima i člana 55. stav (2) i (3) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d., na osnovu Odluke broj: 118/23 od 20.01.2023. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.
U skladu sa odredbama člana 230. stav (1) važećeg Zakona o privrednim Društvima i člana 48. stav (1) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d., na osnovu Odluke broj: 6454/22 od 22.12.2022. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
Izvještaj Odbora za glasanje
Izvještaj odbora za glasanje sa redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d.d. održane 19.09.2022. godine.
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine
Na osnovu Člana 44. Stav (4) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i Člana 228. Stav (4) Zakona o privrednim društvima (SI. Novine FBiH, br. 81/15 i 75/21), redovna godišnja Skupština Društva Bosnalijek d.d., održana dana 19.09.2022. godine, donijela je sljedeće Odluke:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
Odluka Rapored dobiti i Isplata dividende za 2021.
Na osnovu Člana 57. Stav (1) tačka 5., a u vezi Člana 41. Stav (1)i (2)i Člana 42. Stav (3), (4) i (5) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i Člana 234. Stav (d) tačka e), Člana 195. Stav (1) do (4) i 196. Stav (1) Zakona o privrednim društvima (SI. Novine FBiH, br. 81/15 i 75/21), redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 19.09.2022. godine, donijela je:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / OBAVJEŠTENJE
Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d.d.
U skladu sa odredbama člana 48. stav (1) i (3) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15 i 75/21), na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 3700/22 od 15.08.2022. godine, objavljuje se:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
Obavještenje o sazivanju ponovne redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d.d.
U skladu sa odredbama člana 55. stav (2) i (3) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i člana 233. stav (1) i (2) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15 i 75/21), na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 2448/22 od 02.07.2022. godine, objavljuje se:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.
U skladu sa odredbama člana 48. stav (1) i (2) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15 i 75/21), na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 2112/22 od 31.05.2022. godine, objavljuje se:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / OBAVJEŠTENJE
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / OBAVJEŠTENJE
Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine društva Bosnalijek d.d.
Saziva se ponovna vanredna Skupština društva Bosnalijek d.d. za dan 10.03.2022. godine sa početkom u 11:OO sati (u daljnjem tekstu: Skupština). Skupština će se održati u prostorijama Društva, ul. Jukićeva 53., 71000 Sarajevo.
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / OBAVJEŠTENJE
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.
U skladu sa odredbama člana 45. stav (3), člana 46. stav (2), (3) i (5), člana 47. i člana 48. Stav (1) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), člana 230. stav (1) i člana 232. stav (3) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15 i 75/2), na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 3/22 od 06.01.2022. godine, objavljuje se:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / OBAVJEŠTENJE
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
Izvještaj Odbora za glasanje
Izvještaj Odbora za glasanje sa redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d.d. održane 27.05.2021. godine
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA /OBAVJEŠTENJE
Obavještenje o prijedlozima kandidata za članove Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d.
U skladu sa Obavještenjem o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. od 28.04.2021. godine, u zakonskom roku u Društvo su prispjeli sljedeći prijedlozi kandidata za članove Nadzornog odbora Društva:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / OBAVJEŠTENJE
Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d.
Redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. zakazuje se za 27.05.2021. godine u prostorijama Društva, ul. Jukićeva 53. u Sarajevu, sa početkom u 12:00 sati.
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA/IZVJEŠTAJ
Izvještaj Odbora za glasanje
Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek o.o. održane dana 01.08.2019. godine
VIŠE
IZVJEŠTAJ
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:
VIŠE
IZVJEŠTAJ
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA/ODLUKE
Skupština dioničara Društva - Odluke
Odluke donesene na Skupštini Društva 01.08.2019. godine:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / OBAVJEŠTENJE
Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d.d.
U skladu sa odredbama Člana 233. stav (2), (3) i (4) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15) i Člana 55. stav (2) i (3) i 79. stav (1) tačka a) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d., na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 1998/19 od 29.06.2019. godine objavljuje se:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / OBAVJEŠTENJE
Obavještenje sa redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d.d. zakazane za 27.06.2019. godine, s početkom u 10:00 sati
(1) U skladu sa Obavještenjem o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d., objavljenog u izdanju lista „Dnevni avaz“ od 31.05.2019. godine (u daljnjem tekstu: Obavještenje), dana 27.06.2019. godine u 10:00 sati počelo je zasjedanje Skupštine Društva.
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / OBAVJEŠTENJE
Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d.
Saziva se redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. Sarajevo koja će se održati 27.06.2019. godine, s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Društva, ul. Jukićeva 53. u Sarajevu.
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / OBAVJEŠTENJE
Redovna godišnja Skupština Bosnalijeka d.d.
Saziva se redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. Sarajevo koja će se održati dana 20.06.2018. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Društva, ul. Jukićeva 53. u Sarajevu.
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / ODLUKE
Skupština dioničara Društva - odluke
Odluke donesene na ponovno sazvanoj Skupštini dioničara Bosnalijeka d.d. održanoj 03.06.2017. godine:
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / OBAVJEŠTENJE
Redovna godišnja Skupština Bosnalijeka d.d.
Saziva se Redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., za dan 23.05.2017. godine sa početkom u 10:00 sati. Zasjedanje Skupštine održat će se u prostorijama na adresi sjedišta društva Bosnalijek d.d.
VIŠE
SKUPŠTINA DIONIČARA / IZVJEŠTAJ
Redovna Skupština dioničara 23.06.2016. - odluke
Redovna Skupština dioničara Društva održana je 23. juna 2016. godine u prostorijama Bosnalijeka. U nastavku možete pronaći odluke donesene na redovnoj godišnjoj Skupštini društva Bosnalijek d.d.
VIŠE
ponovno sazvana skupština
Ponovno sazvana Skupština dioničara - odluke
Odluke donesene na ponovno sazvanoj Skupštini dioničara Bosnalijeka d.d. održanoj 24.07.2015. godine
VIŠE

juni 17. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%