Obavještenje sa redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d.d. zakazane za 27.06.2019. godine, s početkom u 10:00 sati

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

SEKRETAR DRUŠTVA

Broj: 1974/17

Datum: 27.06.2019. godine

O B A V J E ŠT E N J E 

SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

ZAKAZANE ZA 27.06.2019. GODINE SA POČETKOM U 10:00 SATI

 

(1)       U skladu sa Obavještenjem o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d., objavljenog u izdanju lista „Dnevni avaz" od 31.05.2019. godine (u daljnjem tekstu: Obavještenje), dana 27.06.2019. godine u 10:00 sati počelo je zasjedanje Skupštine Društva.

 

(3)       U skladu sa Obavještenjem, Odbor za glasanje je radio u sastavu:

 

1)     Zlatan Pilipović, predsjednik;

2)     Semir Obralija, član

3)     Amer Ćosibegović, član

 

(4)       U skladu sa Obavještenjem, zapisnik sa Skupštine vodio je Sekretar Društva.

 

(5)       U skladu sa odredbama člana 228. stav (3) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15) i člana 44. stav (3) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/17 od 18.09.2017. godine, u daljnjem tekstu: Statut Društva), Dijana Ivanović, advokat iz Sarajeva, prisutna punomoćnica dioničara HADEN S.A. sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa, u svojstvu predsjedavajuće Skupštine Društva, objavila je početak zasjedanja redovne godišnje Skupštine Društva i pozvala Odbor za glasanje da pročita i dostavi pisani izvještaj o prisutnim dioničarima i njihovim zastupnicima/punomoćnicima odnosno o broju i procentu zastupljenih dionica sa pravom glasa na današnjoj sjednici Skupštine Društva, radi utvrđivanja postojanja kvoruma neophodnog za pravilan rad i odlučivanje Skupštine Društva u skladu sa odredbama člana 55. stav (1) Statuta Društva.

 

(6)       Na poziv predsjedavajućeg Skupštine Društva, a u skladu sa odredbama člana 46. stav

(5) i člana 63. stav (1) tačka (a) Statuta Društva, predsjednik Odbora za glasanje je pročitao sljedeći izvještaj:

 

§ Ukupan broj prisutnih učesnika na Skupštini:                                  18

§ Od toga:

-       Dioničara lično:                                                                  7

-       Punomoćnika / zastupnika dioničara:                                11

§ Ukupan broj dionica direktno zastupljen od dioničara:                    41.476

§ Ukupan procenat zastupljenosti direktno od dioničara:                    0,4589 %

§ Ukupan broj dionica zastupljen putem punomoćnika/zastupnika:   3.391.015

§ Ukupan procenat zastupljenosti putem punomoćnika/zastupnika:   37,5208 %     

§ Ukupan broj zastupljenih dionica sa pravom glasa:                   3.432.491

§ Ukupan procenat zastupljenosti dionica sa pravom glasa:        37,9798 %

(7)       Nakon čitanja, predsjednik Odbora za glasanje je po jedan primjerak pročitanog Izvještaja predao predsjedavajućoj Skupštine Društva i Sekretaru Društva.

 

(8)       Na osnovu naprijed navedenog izvještaja Odbora za glasanje, a u skladu sa ovlaštenjima iz člana 63. stav (1) Statuta Društva, predsjedavajuća Skupštine Društva je ustanovila i proglasila da ne postoji kvorum neophodan za pravilan rad i odlučivanje Skupštine Društva ustanovljen odredbama člana 55. stav (1) Statuta Društva, nakon čega je obavjestila prisutne da će se sačekati 60 minuta od zakazanog vremena početka zasjedanja Skupštine shodno odredbama člana 55. stav (2) Statuta Društva i člana 233. stav (2) Zakona o privrednim društvima, obzirom da je po pravovremeno pristiglim prijavama za ovu Skupštinu bio ispunjen kvorum iz člana 55. stav (1) Statuta Društva.

 

(9)       Predsjedavajuća je obavjestila prisutne da će zasjedanje Skupštine biti nastavljeno u 11:10 sati. 

 

(10)     Nakon isteka roka od 60 minuta, u 11:10 zasjedanje je nastavljeno, a na upit predsjedavajuće Skupštine da li je u međuvremenu došlo do promjena u prethodno objavljenom broju odnosno procentu zastupljenosti dionica sa pravom glasa, predsjednik Odbora za glasanje je obavjestio sve prisutne da je prethodno stanje nepromjenjeno.

 

(11)     Predsjedavajuća Skupštine je konstatovala da definitivno nema kvoruma neophodnog za pravilan rad i odlučivanje Skupštine Društva, te da se ista odgađa, a da će ponovna Skupština Društva biti sazvana u smislu odredaba člana 233. stav (2) Zakona o privrednim društvima FBiH odnosno člana 55. stav (3) i (4) Statuta Društva.

 

(12)     Zasjedanje Skupštine je završeno u 11:17 sati.

 

(13)     Sastavni dio ovog obavještenja čine:

 

1)     Pismeni izvještaj Odbora za glasanje o prisustvu dioničara i punomoćnika i zastupnika dioničara, te broju i procentu dionica sa pravom glasa zastupljenih na Skupštini, sačinjen na osnovu prisutnih dioničara i punomoćnika / zastupnika dioničara koji se se prilikom dolaska na Skupštinu prijavili kod Odbora za glasanje dana 27.06.2019. godine, sa početkom u 10:00 sati;

 

2)     Lista prijavljenih dioničara odnosno zastupnika/punomoćnika dioničara i izdatih punomoći za zastupanje u radu i odlučivanju Skupštine Društva, zaključno sa 24.06.2019. godine, sačinjenja dana 25.06.2019. godine, obzirom da je prema Obavještenju od 31.05.2019. godine, zadnji dan roka za prijavljivanje za učešće u radu i odlučivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d., sazvane za dan 27.06.2019. godine, istekao u ponedjeljak 24.06.2019. godine;

 

3)     Lista prisutnih dioničara odnosno zastupnika/punomoćnika dioničara i ukupan broj odnosno procenat zastupljenih dionica sa pravom glasa na Skupštini Društva zakazanoj za 27.06.2019. godine sa početkom u 10:00 sati;

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BOGDAN JOKOVIĆ

 

SEKRETAR DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

 


juli 23. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%