Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
RANIBOS
RANIBOS
Internacionalni generički naziv : ranitidin Kategorija proizvoda : Lijekovi na recept Farmako-terapijska grupa : A02BA02
RANIBOS
Jačina : 300 mg Oblik : film tablete Pakovanje : 10 film tableta
Uputstvo za pacijente
Sažetak karakteristika lijeka - SmPC
Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo! Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako imaju znakove bolesti slične Vašima.
Nazad na rezultate pretrage

februar 26. 2021 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%