Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
ALERIX
ALERIX
Internacionalni generički naziv : feksofenadin Kategorija proizvoda : Bezreceptni lijekovi Farmako-terapijska grupa : R06AX26
ALERIX
Jačina : 120 mg Oblik : film tablete Pakovanje : 10 film tableta
www.alerix.ba
Uputstvo za pacijente
Sažetak karakteristika lijeka - SmPC
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas! Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako bi primjenom lijeka dobili najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Nazad na rezultate pretrage

juni 17. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%