Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
ALKOSOL
ALKOSOL
Sastav : etanol, izopropanol, ortofenilfenol Registracijski status : Sredstva široke upotrebe
ALKOSOL
Jačina : 100 g rastvora sadrži 40 g etanola 96%, 30 g izopropanola i 0,1 g ortofenilfenola Oblik : rastvor Pakovanje : 100 ml
Uputstvo za primjenu

Alkosol rastvor

antiseptik i dezinficijens

Dezinfekciono sredstvo i opšti biocidni proizvod: 1. Proizvodi za ličnu higijenu; 2. Dezinfekciona sredstva i drugi proizvodi za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu

Ubija 99,99% bakterija.

Sastav: 100 g rastvora sadrži 40 g etanola 96%, 30 g izopropanola, 0,1 g ortofenilfenola i aromu limuna.

GHS02 GHS07

Opasnost

Zapaljiva tečnost, kategorija 2-H225

Iritacija oka, kategorija 2-H319

Specifična toksičnost za ciljni organ-jednokratna izloženost (STOT SE), kategorija 3, Centralni nervni sistem-H336

Senzibilizator kože, kategorija 1-H317

Obavještenje o mjerama predostrožnosti:

P102: Čuvati van dohvata djece.

P103: Prije upotrebe pročitati informacije na etiketi.

P403 + P233: Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalažu čvrsto zatvoriti.

P403 + P235: Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom.

P501: Odložiti sadržaj/ambalažu u skladu sa propisima-predati ovlaštenom sakupljaču otpada.

Broj dozvole: 11/07-510.2-90/21 od 08.07.2021.

Proizvođač: Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, BiH; info tel.: +387 33 254 400; e-mail: info@bosnalijek.ba.

Distributer: PHOENIX Pharma d.o.o., Bijeljina; www. phoenix.ba; e-mail: office@phoenix.ba; Donja Ljeljenča 015B, telefon: 055 231 200.

Uslovi skladištenja: Proizvod je stabilan pri normalnim, preporučenim uslovima upotrebe i skladištenja.

Ukupna zapremina: 100 ml

EAN CODE: 3870010014895

Dodatne informacije:

Osobine: Djeluje baktericidno na Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa Micrococcus luteus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus NCTC 12493 (MRSA) i kvascidno na Candida albicans (prema BAS EN). Djeluje nakon 1 minute i nakon 5 minuta u čistim i prljavim uslovima.

Alkosol rastvor ima i virucidno djelovanje.

Zadovoljava zahtjeve BAS EN 1500-Higijensko utrljavanje ruku, BAS EN 12791-Dezinfekcija ruku u hirurgiji i Pr EN 12054-Proizvodi za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku i pranje ruku.

Namjena: Higijenska i hirurška dezinfekcija ruku. Primjenljiv je i za dezinfekciju očišćenih radnih površina i predmeta.

Područja upotrebe: bolnice, domovi zdravlja, ambulante i dr. gdje god su nužni visoki zahtjevi higijene ruku. Može se koristiti i u domaćinstvu, javnim ustanovama, prehrambenoj i drugim industrijama.

Način upotrebe: Alkosol se primjenjuje nerazrijeđen. Nakon primjene ostavlja ugodan, osvježavajući miris.

Prije dezinfekcije ruku potrebno je ruke oprati sa sapunom, isprati vodovodnom vodom, posušiti i nakon toga dezinfikovati ruke.

Higijenska dezinfekcija ruku: nanijeti dovoljnu količinu Alkosola uz ukupno kontaktno vrijeme (vrijeme utrljavanja) od 1 minute.

Hirurška dezinfekcija ruku: nanijeti dovoljnu količinu Alkosola i utrljati do suha, kada se ruke osuše ponoviti postupak uz ukupno kontaktno vrijeme (vrijeme utrljavanja) od 3 minute. Alkosol ima održiv/kontinuiran efekat nakon 3 h.

Dezinfekcija očišćenih radnih površina i predmeta: Sve vidljive površine/predmete u radnom prostoru prije dezinfekcije treba oprati i očistiti od vidljivih nečistoća. Alkosol nanijeti na čistu krpu i prebrisati površine/predmete koje želimo dezinfikovati i ostaviti da se osuše. Površine koje dolaze u direktan kontakt s hranom, nakon dezinfekcije poželjno je oprati čistom vodom.

Lako zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka. Može da izazove pospanost i nesvjesticu.

Pridržavati se posebnih uputa Bezbjednosno-tehničkog lista.

Nazad na rezultate pretrage

juni 17. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%