Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
ASEPTAN
ASEPTAN
Sastav : etanol 70%, hlorheksidin diglukonat Registracijski status : Sredstva široke upotrebe
ASEPTAN
Jačina : 0,5%-tni rastvor hlorheksidin diglukonata [ili 1,1-hexamethylene bis/5-(4-chlorophenyl) biguanide/di(gluconat)] u 70%-tnom etanolu. Pomoćne tvari: sredstvo za njegu ruku, osvježavajući miris. Oblik : otopina Pakovanje : 500 ml, 5 L
Uputstvo za primjenu

Aseptan rastvor

antiseptik i dezinficijens

Dezinfekciono sredstvo i opšti biocidni proizvod: 1. Proizvodi za ličnu higijenu; 2. Dezinfekciona sredstva i drugi proizvodi za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu.

Ubija 99,99% bakterija.

Sastav: 0,5%-tni rastvor hlorheksidin diglukonata (CAS broj: 18472-51-0/EC broj: 242-354-0) u 70%-tnom etanolu (CAS broj: 64-17-5/EC broj: 200-578-6/Indeks broj: 603-002-00-5)

 

GHS02 GHS07

Opasnost

Zapaljiva tečnost, kategorija 2-H225

Iritacija oka, kategorija 2-H319

Obavještenje o mjerama predostrožnosti:

P102: Čuvati van dohvata djece.

P103: Prije upotrebe pročitati informacije na etiketi.

P233: Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu.

P403 + P235: Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom.

P501: Odložiti sadržaj/ambalažu u skladu sa propisima-predati ovlaštenom sakupljaču otpada.

Broj dozvole: 11/07-510.2-178-1/20 od 08.07.2021.

Proizvođač: Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, BiH; info tel.: +387 33 254 400; e-mail: info@bosnalijek.ba.

Distributer: PHOENIX Pharma d.o.o., Bijeljina; www.phoenix.ba; e-mail: office@phoenix.ba; Donja Ljeljenča 015B, telefon: 055 231 200.

Uslovi skladištenja: Proizvod je stabilan pri normalnim, preporučenim uslovima upotrebe i skladištenja. Čuvati samo u originalnoj ambalaži, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od toplote i izvora paljenja.

Ukupna zapremina: 500 ml ili 5000 ml

Dodatne informacije:

Osobine: Djeluje baktericidno na mikroorganizme Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa (prema BAS EN 1040, BAS EN 1276, BAS EN 13727, BAS EN 13697), Micrococcus luteus (prema BAS EN 1040), Escherichia coli, Enterococcus hirae (prema BAS EN 1276, BAS EN 13727, BAS EN 13697), meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus NCTC 12493 (MRSA) (prema BAS EN 1040, BAS EN 1276, BAS EN 13727, BAS EN 13697, Pr EN 12054) i kvascidno na Candida albicans (prema BAS EN 1275, BAS EN 1650, BAS EN 13624, BAS EN 13697). Djeluje nakon 1 minute i nakon 5 minuta u čistim i prljavim uslovima.

Aseptan rastvor ima i virucidno djelovanje.

Zadovoljava zahtjeve BAS EN 1500-Higijensko utrljavanje ruku, BAS EN 12791-Dezinfekcija ruku u hirurgiji i Pr EN 12054 - Proizvodi za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku i pranje ruku.

Namjena: Higijenska i hirurška dezinfekcija ruku, dezinfekcija očišćenih radnih površina i predmeta.

Područja upotrebe: zdravstvo, prehrambena industrija, industrija pića, ugostiteljstvo, turizam, domaćinstva, frizerska, kozmetička, pedikerska i sl. djelatnosti.

Način upotrebe: Primjenjuje se nerazrijeđen. Nakon primjene ostavlja ugodan, osvježavajući miris.

Za pakovanja od 5000 ml (5L) napomena: Iz kanistra usuti (cca 1L) rastvor u odgovarajući dozator. Postupiti prema uputstvu za upotrebu dozatora.

Prije dezinfekcije ruku potrebno je ruke oprati sa sapunom, isprati vodovodnom vodom, posušiti i nakon toga dezinfikovati ruke.

Higijenska dezinfekcija ruku: nanijeti 6 ml proizvoda (3 pritiska na dozator) uz ukupno kontaktno vrijeme (vrijeme utrljavanja) od 1 minute.

Hirurška dezinfekcija ruku: nanijeti 4 ml proizvoda (2 pritiska na dozator), kada se ruke osuše nanijeti još 2 ml proizvoda (1 pritisak na dozator) uz ukupno kontaktno vrijeme (vrijeme utrljavanja) od 3 minute.

Dezinfekcija očišćenih radnih površina i predmeta: Sve vidljive površine/predmete u radnom prostoru prije dezinfekcije treba oprati i očistiti od vidljivih nečistoća. Aseptan nanijeti na čistu krpu i prebrisati površine/predmete koje želimo dezinfikovati i ostaviti da se osuše. Površine koje dolaze u direktan kontakt s hranom, nakon dezinfekcije poželjno je oprati čistom vodom.

Uputstvo za otvaranje dozatora: Glava dozatora se zakreće u skladu sa oznakom prikazanom na dozatoru.

Mjere opreza i upozorenja:

Lako zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka.

Nakon udisanja: Udisanje visokih koncentracija može uzrokovati iritaciju disajnih puteva, kašalj, glavobolju, umor, pospanost, vrtoglavicu, opijenost. Nakon dugotrajne izloženosti kože: Može izazvati umjerenu iritaciju i isušivanje kože. Nakon kontakta sa očima: U slučaju direktnog kontakta moguće suzenje, crvenilo, bol, peckanje. Nakon gutanja: Može izazvati peckanje, glavobolju, konfuziju, vrtoglavicu, povraćanje, gubitak svijesti.

Opis mjera prve pomoći

Nakon udisanja: Unesrećenog izvesti na svjež zrak, olabaviti mu odjeću i staviti ga u udoban položaj za nesmetano disanje. Ako je neophodno, primijeniti vještačko disanje. U slučaju potrebe, potražiti ljekarsku pomoć. Nakon dugotrajne izloženosti kože: Odmah ukloniti svu kontaminiranu odjeću i obuću. Isprati kožu sa mnogo vode i sapuna, tuširanjem oko 15 minuta. U slučaju pritužbi, potražiti ljekarsku pomoć. Nakon kontakta sa očima: Pažljivo ispirati oči s puno tekuće vode uz neprekidno pomicanje zjenica, najmanje 10-15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Obratiti se oftalmologu. Nakon gutanja: Ukoliko je unesrećeni pri svijesti, isprati mu detaljno usta i dati mu da pije vode (2-4 čaše). Ukoliko unesrećeni nije pri svijesti, ne davati mu bilo šta da jede ili pije. NE izazivati povraćanje. Odmah pozvati ljekara.

Upozorenje: Sredstva za bijeljenje na bazi hipohlorita izazivaju smeđe mrlje na tkanini poprskanoj Aseptanom. Zato, ukoliko do toga dođe, ne dozvoliti da se tkanina osuši, nego je potrebno odmah dobro isprati vodom, ili još bolje, oprati u slabo alkalnom deterdžentu koji ne sadrži hlor. Da bi se mrlje izbjegle za izbjeljivanje se preporučuje natrijev perborat.

Uputstvo za sigurno odlaganje biocida i njegove ambalaže:

Neiskorišteni proizvod i ostaci od proizvoda: Predati ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada na neškodljivo zbrinjavanje spaljivanjem (insineracija). Propisno očišćena ambalaža može se odložiti kao ambalažni otpad. Međutim, uvijek kada je moguće preferira se recikliranje u odnosu na odlaganje ili spaljivanje.

Proizvod ne smije ući u odvodne kanale, izvore vode ili tlo.

Pridržavati se posebnih uputa Bezbjednosno-tehničkog lista.

Nazad na rezultate pretrage

juni 17. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%