Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
AZOMEX
AZOMEX
Internacionalni generički naziv : azitromicin Kategorija proizvoda : Lijekovi na recept Farmako-terapijska grupa : J01FA10
AZOMEX
Jačina : 500 mg Oblik : film tablete Pakovanje : 3 film tableta
Uputstvo za pacijente
Sažetak karakteristika lijeka - SmPC
Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo! Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako imaju znakove bolesti slične Vašima.
Nazad na rezultate pretrage

septembar 22. 2023 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%