Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
BRONCHOBOS
BRONCHOBOS
Internacionalni generički naziv : karbocistein Kategorija proizvoda : Bezreceptni lijekovi Farmako-terapijska grupa : R05CB03
BRONCHOBOS
Jačina : 375 mg Oblik : kapsule, tvrde Pakovanje : 30 kapsula
Uputstvo za pacijente
Sažetak karakteristika lijeka - SmPC
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas! Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako bi primjenom lijeka dobili najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Nazad na rezultate pretrage

juni 17. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%