INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Izvještaj Odbora za glasanje sa Redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. održane 20.06.2018. godine

(1) U skladu sa odredbama Člana 229. Stav (2), (4), (5), (7), (8) i (9) i Člana 230. Stav (1) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15, u daljnjem tekstu: Zakon) i Člana 45. stav (2), Člana 46. stav (1), (2), (3) i (5), Člana 47., Člana 48. stav (1) i Člana 79. stav (1) tačka a) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine...


Izvještaj Odbora za glasanje sa Redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. održane 20.06.2018. godine
 
Izvještaj Odbora za glasanje sa Redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. održane 20.06.2018. godine 
 

juni 25. 2018
Ranije objavljeno
OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine Društva Bosnalijek d ... OBAVJEŠENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Izvještaj Odbora za glasanje Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine Odluka Rapored dobiti i Isplata dividende za 2021. Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Obavještenje o sazivanju ponovne redovne godišnje Skupštine Društva Bosn ...

juni 07. 2023 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%