INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Obavijest o petoj (V) emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnje

Nadzorni odbor Društva je donio Odluku o povećanju osnovnog kapitala emisijom novih dionica i Odluku o petoj (V) emisije redovnih (običnih) dionica zatvorenom ponudom. Odlukom je predviđena primjena prava preče kupnje, a čijom kupnjom zadržavate sadašnji postotak u osnovnom kapitalu Emitenta.


Obavijest o petoj (V) emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnje

BOSNALIJEK d.d.

Broj: 3211/16

Datum: 27.12.2016. godine
U skladu sa članom 25. Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira ( Službene novine Federacije BiH, broj: 18/09, 87/10 i 112/12) Bosnalijek d.d. objavljuje:

 

OBAVIJEST

dioničarima Bosnalijek d.d.

o petoj (V) emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnje

 

Nadzorni odbor Društva je donio Odluku o povećanju osnovnog kapitala emisijom novih dionica i Odluku o petoj (V) emisije redovnih (običnih) dionica zatvorenom ponudom. Odlukom je predviđena primjena prava preče kupnje, a čijom kupnjom zadržavate sadašnji postotak u osnovnom kapitalu Emitenta. 

V (Petom) emisijom biti će emitovano 1.000.000 redovnih (običnih) dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM po dionici, unaprijed poznatom kupcu.

Cijena dionice prilikom emisije zatvorenom ponudom iznosi 12,00 KM po jednoj dionici

Upis i uplata dionica po osnovu prava preče kupnje vršit će se u periodu od 23.01.2017. godine do 10.02.2017. godine. 

Upis i uplata dionica po osnovu prava preče kupnje od strane dioničara koji su se izjasnili da će koristiti pravo preče kupnje će se vršiti kod banke depozitara:

Sparkasse Bank dd  Bosna i Hercegovina,
Adresa: ul. Zmaja od Bosne br. 7  , 71000 Sarajevo
Tel. +387(0)33 280 230
Fax. +387(0)33 280 230

E-mail: info@sparkasse.ba

Web adresa:
www.sparkasse.ba

Banka depozitar će sačiniti listu sa procentualnim učešćem prava na upis i uplatu koje pripada dioničarima koji su se izjasnili za korištenje prava preče kupnje.

Molimo Vas da se u roku od 14 dana od dana prijema Obavijesti, pod čim se podrazumijeva objava ove obavijesti u dnevnim novinama i na web stranici Sarajevske berze i emitenta, pismeno izjasnite Emitentu da li ćete iskoristiti Vaše pravo preče kupnje.

U slučaju da se ne izjasnite u navedenom roku, smatrati će se da ne želite koristiti Vaše pravo preče kupnje, odnosno smatrati će se da je ponuda odbijena.


Nadzorni odbor Emitenta može donijeti odluku o okončanju emisije i prije isteka roka za upis i uplatu dionica iz Člana 13. ove Odluke, pod uslovom da su svi dioničari koji su se prijavaili Emitentu po pravu preče kupnje, zajedno sa kupcima iz zatvorene ponude, upisali i uplatili dionice iz emisije prije isteka naprijed naznačenog roka, samo pod uslovom 100 % uspješnosti emisije.


NAPOMENA:
Ova ponuda je važeća i obavezujuća za Emitenta nakon odobrenja povećanja osnovnog kapitala emisijom vrijednosnih papira zatvorenom ponudom od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH.

 

                                                                                                                                                    Direktor Društva

                                                                                                                                                  Nedim Uzunović, dipl. oec.


Prilog:
- Obrazac izjave kojom se dioničari mogu pismeno izjasniti Emitentu da li će iskoristiti pravo preče kupnje
 
 

decembar 27. 2016
Ranije objavljeno
Održana redovna godišnja Skupština Društva Bosnalijek d.d. Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d ... Obavještenje o ponovnom sazivanju vanredne Skupštine Društva Bosnalijek ... Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane redovne godišnje Skupšti ... Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bos ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine Društva Bosnalijek d ... OBAVJEŠENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

juli 23. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%