INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Odluka Rapored dobiti i Isplata dividende za 2021.

Na osnovu Člana 57. Stav (1) tačka 5., a u vezi Člana 41. Stav (1)i (2)i Člana 42. Stav (3), (4) i (5) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i Člana 234. Stav (d) tačka e), Člana 195. Stav (1) do (4) i 196. Stav (1) Zakona o privrednim društvima (SI. Novine FBiH, br. 81/15 i 75/21), redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 19.09.2022. godine, donijela je:


Odluka Rapored dobiti i Isplata dividende za 2021.
Odluka_Rapored_dobiti_i_isplata_dividende_za_2021.
septembar 26. 2022
Ranije objavljeno
Obavještenje o ponovnom sazivanju vanredne Skupštine Društva Bosnalijek ... Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane redovne godišnje Skupšti ... Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bos ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine Društva Bosnalijek d ... OBAVJEŠENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Izvještaj Odbora za glasanje Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine Odluka Rapored dobiti i Isplata dividende za 2021.

februar 25. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%