INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine

Na osnovu Člana 44. Stav (4) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i Člana 228. Stav (4) Zakona o privrednim društvima (SI. Novine FBiH, br. 81/15 i 75/21), redovna godišnja Skupština Društva Bosnalijek d.d., održana dana 19.09.2022. godine, donijela je sljedeće Odluke:


Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine
1. Odluka_o_izboru_radnih_tijela_Skupštine_Društva_broj_4152_22_
2. Odluka_o_usvajanju_godišnjeg_izvještaja_o_poslovanju_Društva_za_2021.godinu_broj_4153_22_
3. Odluka_o_rasporedu_dobiti_i_isplati_dividende_ostvarene_po_godišnjem_izvještaju_o_poslovanju_društva_za_2021.godinu_broj_4154_22_
4. Odluka_o_izboru_vanjskog_revizora_za_reviziju_finansijskih_izvještaja_Društva_za_2022.godinu_broj_4155_22_
5. Odluka_o_razrješenju_Predsjednika_i_članova_Nadzornog_odbora_Društva_pojedinačno_prije_isteka_mandata_broj_4156_22_
6. Odluka_o_izboru_i_imenovanju_članova_Nadzornog_odbora_Društva_pojedinačno_broj_4157_22_
7.Odluka_o_odobrenju_ugovora_o_ovlaštenjima_odgovornostima_i_pravima_članova_Nadzornog_odbora_Društva_broj_4158_22_septembar 26. 2022
Ranije objavljeno
Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d ... Obavještenje o ponovnom sazivanju vanredne Skupštine Društva Bosnalijek ... Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane redovne godišnje Skupšti ... Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bos ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine Društva Bosnalijek d ... OBAVJEŠENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Izvještaj Odbora za glasanje Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine

juni 17. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%