Proizvodni operator

Bosnalijek d.d. raspisuje oglas za popunu radnog mjesta

 

                                                    PROIZVODNI OPERATOR                                                   

 

Glavni zadaci i odgovornosti:

-         Obavljanje proizvodnih operacija na opremi prema Protokolu proizvodnje ili pakovanja serije uz primjenu svih procedura i uputstava vezanih za djelokrug rada;

-         Rad u skladu sa važećom regulativom, standardima i procedurama i na način koji eliminira nepotrebne rizike po zdravlje i okolinu;

-         Pravilno i istinito korištenje i evidentiranje zadatih tehnoloških parametara procesa, rada opreme, evidentiranje škart i odbačenih materijala, vremena rada i zastoja i svih ostalih podataka u proizvodnoj dokumentaciji serije;

-         Preveniranje prekomjernog odbacivanje proizvoda i/ili komponenti tokom rada na opremi na efikasan način i pravovremeno izvještavanje nadređenog o odstupanjima;

-         Transport potrebnog materijala, opreme ili dijelova opreme do mjesta upotrebe i propisno skladištenje i zaštita te montaža/demontaža što uključuje i teže fizičko naprezanje (povremeno prenošenje težina većih od 25kg ili guranje paleta i kontejnera sa sirovinama, pakovnim materijalom ili proizvodom do 600kg ) i prisilan položaj tijela u dijelu radnog vremena;

-         Pravilna identifikacija opreme i proizvoda, etiketiranja i vaganja nakon i tokom izvođenja postupaka rada, čišćenja  i raščišćavanja i evidentiranje svih obavljenih postupaka;

-         Čišćenje opreme, selekcija i odlaganje otpadnog materijala i farmaceutskog otpada odjeljenja u skladu sa odgovarajućim procedurama i uputstvima;

-         Učešće u puštanju u rad nove opreme te kvalifikacionim i validacionim aktivnostima;

-         Propisna primjena postupaka održavanja uslova sredine u proizvodnim prostorima.

 

Kandidati treba da imaju sljedeća znanja, kvalifikacije i kompetencije:

-         Srednja medicinska škola – smjer farmaceutsko-kozmetički  tehničar, hemijski tehničar  ili druga odgovarajuća srednja škola zdravstvenog usmjerenja.

-         Sposobnost rada u timu, savjesnost, predanost poslu, odgovornost, tačnost, sposobnost uočavanja detalja.

-         Izražena fleksibilnost u radu i sposobnost rada pod pritiskom.

-         Visok nivo angažiranosti u radu.

 

Prijave na konkurs i biografiju možete poslati putem opcije: ljudski.potencijali@bosnalijek.ba 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Traženi broj izvršilaca: Više izvršilaca

Mjesto rada: Sarajevo

Datum objave:  21.02.2024.

Trajanje oglasa: 30 dana


april 21. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%