Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
RINOBACT P
RINOBACT P
Internacionalni generički naziv : ksilometazolin, lizozim Kategorija proizvoda : Bezreceptni lijekovi Farmako-terapijska grupa : R01AB06
RINOBACT P
Jačina : (0,5+0,5) mg/ml Oblik : sprej za nos, otopina Pakovanje : bočica sa 10 ml
Uputstvo za pacijente
Sažetak karakteristika lijeka - SmPC
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas! Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako bi primjenom lijeka dobili najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Nazad na rezultate pretrage

juli 23. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%