INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d.

U skladu sa odredbama člana 48. stav (1) i (2) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15), na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva broj: 1604/20 od 28.05.2020. godine, objavljuje se:


Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d.
- Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d.
- PRIJAVA FIZIČKE OSOBE - Redovna skupština 2020
- PRIJAVA PRAVNE OSOBE - Redovna skupština 2020
- PUNOMOĆ FIZIČKE OSOBE - Redovna skupština 2020
- PUNOMOĆ PRAVNE OSOBE - Redovna skupština 2020


maj 29. 2020
Ranije objavljeno
OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine Društva Bosnalijek d ... OBAVJEŠENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Izvještaj Odbora za glasanje Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine Odluka Rapored dobiti i Isplata dividende za 2021. Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Obavještenje o sazivanju ponovne redovne godišnje Skupštine Društva Bosn ...

juni 07. 2023 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%